Wednesday, November 23, 2016

India Samling vid ett naxalitminnesmärke - By indiensolidaritet

15137590_936396126494208_2428164389095250134_o På bilden syns en samling vid ett naxalitminnesmärke nyligen. De bygger minnesmärken på olika håll för att hedra de som stupat i revolutionen. Vågar myndigheterna inte riva dem? Man kan förmoda att de bara få stå kvar i områden där de har riktigt starkt stöd.
“Memorial meetings were held for martyr Baturi Venkatraman in Vishkapatnam in Bakuri villlage on 13th November ,in Prakasam in Alakurpadau village for Comrade R.K. and in Srikakluam in Bathupuram village.for martyr Ganesh on 16th Nov.”
15135908_936395603160927_8439586282231039221_n
Posted in Naxaliterna, Uncategorized | Leave a comment

No comments:

Post a Comment