Wednesday, November 30, 2016

Tjen Folket Media Solidaritet med India! Om hindufascismen og det indiske folkets kamp for rettferdighet

Tjen Folket Media har publisert et nytt podkastavsnitt:
Solidaritet med India! Om hindufascismen og det indiske folkets kamp for rettferdighet
I India er det skrikende behov for revolusjon, nytt demokrati og sosialisme. I verdens nest mest folkerike land, lever hundrevis av millioner i dyp fattigdom. Folk sulter i det som i propagandaen kalles “verdens største demokrati”. I podkastavsnittet stikker vi hull på denne myten. Den indiske staten er ikke demokratisk, den bruker fascistiske metoder for å undertrykke folk.
Det indiske kommunistpartiet CPI leder en geriljahær og enhetsfronter, i forsvar av Indias fattigste og mest undertrykka folk – til kamp for revolusjon.
Vi har nylig publisert denne teksten om temaet:
Sammenstøtet i Malkangiri – Undersøkelsesrapporten fra CDRO
Mer bakgrunn om India kan man lese i denne teksten av det Fillipinske Kommunistpartiet (MLM):
Filippinenenes kommunistiske parti om situasjonen i India

No comments:

Post a Comment