Tuesday, January 10, 2017

Tjen Folket -Har du hørt om formann Gonzalo?
Har du hørt om formann Gonzalo?

Siden 1992 har kommunistlederen formann Gonzalo sittet fengslet og isolert i Peru.


Etter 10 år med folkekrig klarte den peruanske staten å finne og arrestere store deler av ledelsen i Perus Kommunistiske Parti (PKP). Folkekrigen startet 3. desember i 1982.

Dette skjedde i en tid med stor krise i den kommunistiske bevegelsen. Sosialismen i Kina hadde falt etter at en revisjonistisk klikk tok makta og fengslet de revolusjonære lederne. Over hele verden forfalt partier i forvirring, revisjonisme eller dogmatisk fornektelse.

Men i Peru reiste PKP fana for maoismen og folkekrig til kommunismen. De ble en inspirasjon for partier og grupper i mange land, blant annet folkekrigene på Fillippinene, i Nepal og i India.

3. desember arrangerte Tjen Folket Rød film i Oslo om temaet. People of the Shining path er en av få dokumentarer som er produsert om folkekrigen i Peru og om Perus Kommunistiske Parti(PKP), som gir et nøytralt og mer symaptisk innblikk i epoken med folkekrig i Peru. Dokumentaren er filmet i tida rett før formann Gonzalo, grunnleggeren av PKP, ble tatt til fange av den peruanske staten. Filmen kan man finne gjennom Tjen Folkets lenker til film på nett.

PKP var det første partiet som erklærte at MLM (marxismen-leninismen-maoismen) var et nytt og høyere stadium i utviklinga av den kommunistiske teorien. Vi har oversatt én av deres grunnleggende tekster om MLM, Om marxismen-leninismen-maoismen.

Folkekrigen ble ledet av partiet, og hadde størst oppslutning i innlandet blant de fattigste og mest undertrykka delene av folket – først og fremst urbefolkningen. Peru har en lang tradisjon for grov rasisme og undertrykking. Det er hvite folk som dominerer i staten og økonomien. Urfolket har blitt ofre for folkemord som i andre deler av Amerika. PKP og folkekrigen ble et verktøy for disse menneskene og deres opprør mot undertrykking, føydalisme og imperialisme. Kommunistene og massene bygget fronter som var kjerna i en Ny Stat for nydemokrati og sosialisme. På et tidspunkt rundt 1990 var denne røde makta etablert i 40% av landet.

Arrestasjonen av Gonzalo ble fulgt av forvirring i bevegelsen både i Peru og internasjonalt. Partiet gikk delvis i oppløsning i rivaliserende fraksjoner. Noen fordømte Gonzalo, noen ble reine bevæpna banditter, andre ville avslutte folkekrigen og gå inn i parlamentarisme og legalt arbeid. Men for kort tid siden ble det gjennomført propagandaaksjoner i hovedstaden Lima, av folk som vil fortsette folkekrigen og står for den opprinnelige linja til partiet.PKP kalles «Lysende sti» i borgerlige medier, og har vært offer for den samme typen hets og svartmaling som alltid rammer revolusjoner og opprør – spesielt der de fattigste og mest undertrykka reiser seg i voldsomt raseri.


Tjen Folket
12.12.2016

No comments:

Post a Comment