Thursday, July 5, 2018

Norway - Støtt 2 antifascister! - Rød SolidaritetKampanje for å samle inn penger til 2 antifascister som forfølges av politiet. Den ene i Texas og den andre i Hordaland.
Kamerat Dallas møter alvorlige siktelser i Texas. De er fabrikkerte og retter seg mot han for hans antifascistiske og røde aktivitet.
Kamerat Hordaland og hans familie har opplevd polititrakassering, razzia og anmeldelse for påstått eksponering av nazister.
Begge aktivister har familie og vi vil dele bidragene likt mellom de to. Merk innbetaling “gave 2 antifa” og sett pengene inn på konto: 4230.55.51613
Rød Solidaritet

No comments:

Post a Comment