Sunday, March 11, 2018

8th march - Turkey - Afrin .... ADKH; 8 Mart’ta Alanlara!

Kadınlardan Afrin’de 8 Mart kutlaması


Afrin şehir merkezinde binlerce kadın havadan ve karadan yapılan bombardımana rağmen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı

AFRİN (08-03-2018) Lübnan, Filistin, IKBY, Şengal ve Kuzey Suriye’nin birçok farklı bölgesinden bir araya gelen Kürt, Arap, Süryani binlerce kadın TSK’nin Afrin harekatına karşı Afrin şehir merkezinde bulunan Newroz Meydanı’ndan, Avrin Hastanesi’ne kadar bir yürüyüş gerçekleştirerek 8 Mart’ı kutladı.Ternitz’de 8 Mart etkinliğiKBDH, 8 Mart’ta alanlarda direnişi büyütmeye çağırdıKBDH, egemen güçlerin kadın devrimini boğmaya güçlerinin yetmediğine dikkat çekerek, “Kadınlar AKP-Erdoğan diktatörlüğünü paçavraya çevirecek güçte” dedi KBDH, 8 Mart’ta alanlarda direnişi büyütmeye çağırdı
HABER MERKEZİ (01-03-2018) Kadınların Birleşik Devrim Hareketi (KBDH), yaklaşan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle yazılı bir açıklama yayımladı.
‘KADIN DÜŞMANI ERDOĞAN BATAKLIKTAN ÇIKAMIYOR’

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerinden biri de Ternitz kasabasında düzenlendi
Ternitz (11-03-2018) Avusturya’nın Ternitz kasabasında, dün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, kadınlar bir etkinlik düzenledi
ADKH, DKTP, İGKM ve Alevi Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği gece etkinliğiyle 8 Mart kutlandı.
Etkinlik, gerçekleştirilen saygı duruşuyla başladı. Ardından kurumlar adına ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, tarihten günümüze her toplumsal sistemde farklı biçimde kalan ama özü aynı kalan ‘kadının ezilmişliği,

Duisburg’da Dünya emekçi kadınlarının özgürlük ve mücadele günü 8 Mart kadın örgütlerinin ortak yürüyüş ve mitingi ile kutlandı
Duisburg (09-03-2018) Duisburg merkez istasyonunun önünde toplanan kitle, yapılan konuşmalar ve atılan sloganların ardında yünüyüşe geçti. Alman devletinin son dönemlerde başta Kürt kurumlarına olmak üzere, genel olarak devrimci-demokrat ilerici kurumlara yönelik saldırıları, keyfi engellemeleri Duisburg yürüyüşündede kendisini gösterdi. Önceden belirlenen yürüyüş güzergahı, Alman polisinin tamamıyla keyfi bir tumumu sonucu değiştirildi. Ancak 8 Mart yürüyüşü Polisin bu keyfi uygulamasını boşa çıkardı.
Yürüyüşü düzenleyen kurumlar, ADKH, Yeni Kadın, ZORA, Solidarität international,, mülk edinilmesi’ anlayışının temelinde özel mülkiyet olgusunun yattığının altı çizildi.

ADKH; 8 Mart’ta Alanlara!


Irkçılığa , Emperyalist Saldırganlığa ve Yaşamlarımızın Tek-tipleştirilmesine Karşı Örgütlü Gücümüzle Direneceğiz! 8 Mart’ta Alanlara!
​ADKH (04-03-2018) Kapitalizm insan emeği, bedeni ve hayatı üzerindeki katmerli sömürü sistemidir ve insanı değil emeğin gaspını esas alır Tarih boyunca açlığı, yoksulluğu savaşları ve insan bedeninin alınıp satılmasını meşrulaştırarak kendisini yaşatmaya devam ediyor. İnsanı insana düşmanlaştıran, tüm eşitsizliklerin kaynağı olan, kadını ikinci üçüncü konuma düşüren bu sistem başta kadınlar olmak üzere tüm insanlığın düşmanıdır.
Sömürüye ve zulme karşı her yerde mücadeleyi sürdüren onurlu kadın ve erkekler insanlığın kurtuluşuna yön vermeye devam etmektedirler. 1857’de “Eşit İşe Eşit Ücret” talebi ile Amerika’da on binlerce işçi insanlık dışı çalışma koşullarından dolayı greve gitmiş ve 129’u kadın 146 kişi çıkartılan yangında hayatlarını kaybetmişlerdi. 1910’da Clara Zetkin önderliğinde 2.Enternasyonal tarafında bu mücadelelerin sahiplenilmesi ve kadınların birlik, dayanışma ve mücadele günü olarak kutlanması için 8 Mart ilan edildi. O günden bugüne insanlığa miras kalan birçok devrim, deneyim ve tecrübelerin yanında artan yoksulluk, savaşlar en çokta kadın ve çocuk ölümü, organ ticareti ve beden satışı içinde yok olmaktadır .
Yine askeri faşist cunta döneminde olduğu gibi mücadeleyi kırmak ve sindirmek adına tecrit, tek tip elbise dayatması, yeniden gündemimize oturdu. Hapishanelerin artık bir toplama kampına dönüştürülerek itiraz edenlere “korku mesajı” verilmekte. Tektip dayatmasıyla özünde yapılmak istenen kendisi gibi olmayanların bertaraf edilmesidir, aslında tektip insan yaratma projesidir. Yaşam biçimimizden, çocuk sayısına, savaşı,işgali, talan etmeyi sürdürecek askere kadar kadınlık ve erkek rolleri yeniden dizayn ediliyor. Bugün biz kadınlara düşen içerde ve dışarda mücadele ederek geçit vermemektir.
Dünyanın her yerinde daha fazla sömürmek ve talan etmek için savaşları körükleyen emperyalizm, bugün Efrin’de işgal savaşı başlatan kukla T.C devletini desteklemektedir. Din, ırkçılık, milliyetçilik ve cinsiyetçilik gibi tüm gericilikleri besleyerek insanlığı karanlığa sürüklemektedir. Bunun için dün sokak eylemleriyle Paris Komün’ünü başlatan kadınlar bugün Kürt ulusal kurtuluş mücadelesinde ordulaşarak savaşmaya devam ediyorlar.
Hayatlarımız, emeğimiz, bedenimiz ve irademiz için sömürüye ve savaşa hayır!
8 Mart bir çağrıdır; insanlık onurumuz ve özgürlüğümüz için emperyalizme ve her türden işbirlikçilerine karşı “Her Yer Efrin Her Yer Direniş!” diyoruz.
8 Mart bir çağrıdır; ben kadınım haykırışı ile sömürüyü ve zulmü parçalamaya!
8 Mart bir çağrıdır; özgürleşmek için örgütlenmeye!
Şan olsun 8 Mart’a!
Şan Olsun 8 Mart’ı yaratanlara!
AVRUPA DEMOKRATİK KADIN HAREKETİ
MART 2018No comments:

Post a Comment