Kapitalizmin aşırı üretimi ve kar hırsı, ekolojik sistemin bozulmasına neden olmaktadır.  Dünya’yı insanlar ve tüm canlılar için yaşanılamaz bir gezegene dönüştürme noktasında krizlerle birlikte hızla sürüklemektedir. Kapitalizm krizlerden, felaketlerden kendini yenileyerek çıkma özelliği ile bugüne kadar ayakta kalma başarısı göstermiştir. Her krizde dünya sisteminin sahibi uluslararası tekkeler diğerlerini yutarak kendilerine sağlamış oldukları ayrıcalıklarla güçlenerek çıkarlar.
Neo liberalizmin bir sonucu olarak en katmerli baskı, sömürü ve yoksulluğu işçi ve emekçiler, ezilenler, köylüler yaşayacaklardır.
Sosyalistler ile Kapitalistler arasındaki fark