Tuesday, February 6, 2018

against imperialist with Afghan people - Sweden


Protester mot deportationerna av våra klassbröder och -systrar pågår regelbundet utanför Förvaret i Märsta. Håll koll på facebook (på t.ex. Ung i Sveriges facebooksida) och åk dit.
Förvaret i Märsta är ett fängelse för proletärer med en rastgård med en lekplats för barn i mitten. De som ska deporteras tas ut på sidorna av anläggningen. Där genomför modiga kämpar gång på gång blockader sittandens på liggunderlag. Polisen slår enligt uppgift oftast inte de som blockerar utan de släpar bort dem. För ett par veckor sedan genomfördes en blockad. Polisen var som vanligt där och en plit kom ut och sa att deportationen var framflyttad och bad de som blockerade att flytta på sig “så att folk kan åka med sina bilar”. Efter att ha pratat med personen som skulle deporteras kunde man konstatera att det var sant och protesten avslutades efter någon timme.
Slagord som ropades under protesten var bland annat:
Afghanistan är inte säkert!
Vem bär ansvar! Sossar! Sossar!

No comments:

Post a Comment