Sunday, June 4, 2023

HKP (Maoist) MK: “FKP’nin Büyük Liderlerine Kızıl Selamlar” - turkish traslation

 

HKP (Maoist) MK: “FKP’nin Büyük Liderlerine Kızıl Selamlar”

HİNDİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ (MAOIST)

Merkez Komite

Basın Bülteni

1 Mayıs 2023

 

Filipinler Komünist Partisi Yürütme Komitesi Başkanı Yoldaş Laan ve Merkez Komitesi Genel Sekreteri Yoldaş Bagong-Tao ile Parti ve YHO’nun diğer sekiz kahraman savaşçısına Devrimci Saygı Duruşu!

Silahsız yoldaşları tutuklayan ve en acımasız şekilde katleden Faşist Filipinler hükümetini ve onu destekleyen ABD emperyalizmini güçlü bir şekilde protesto etmek için İki Gün Dünya Çapında Özel Bir Kampanya başlatalım!

15-16 Haziran’da onların büyük fedakarlıklarına sahip çıkalım!

 

Hindistan Komünist Partisi (Maoist) Merkez Komitesi, 71 yaşındaki Yürütme Komitesi (YK) Başkanı Yoldaş Benito Tiamzon (Yoldaş Laan) ve 70 yaşındaki Yoldaş Wilma Austria Tiamzon’a (Yoldaş Bagong-Tao) mütevazı devrimci saygılarını sunar, Filipinler Komünist Partisi (FKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Parti ile YHO’nun sekiz kahraman savaşçısı, 2022 Ağustos’unun 21’inde tutuklanmış, 22’sinin erken saatlerinde Filipinler faşist Ferdinand Marcos Junior hükümetinin ordusu tarafından ağır işkencelere maruz bırakılmış ve soğukkanlılıkla öldürülmüştür.

HKP (Maoist) MK, Hindistan’daki Halk Savaşını Desteklemek için Uluslararası Komite’ye (ICSPWI), yeni kurulan Uluslararası Komünist Lig’e (ICL) ve tüm Marksist-Leninist-Maoist partilere, örgütlere ve güçlere, ABD emperyalizminin desteğiyle Filipin faşist hükümetinin Ordusu tarafından gerçekleştirilen bu vahşi eylemi güçlü bir şekilde protesto etmek ve onların şanlı fedakarlıklarını yüceltmek için tüm ülkelerde iki günlük özel bir dünya çapında kampanya başlatma çağrısında bulunur.

HKP (Maoist) MK, Yoldaş Laan ve Yoldaş Bagong-Tao ile birlikte çalışan FKP MK üyelerine, çocuklarına ve torunlarına, Parti saflarına, Yeni Halk Ordusu (YHO) komutanlarına ve savaşçılarına, Filipin Ulusal Demokratik Cephesi (FUDC) saflarına ve tüm Filipin devrimci halkına, yurt içindeki ve yurt dışındaki dostlarına selamlarını ve derin taziyelerini iletir. MK, şehit düşen diğer Sekiz yoldaş, Doğu Visayas Alt Bölge Komitesi Sekreteri Yoldaş Joel Arceo (Yoldaş Divino), Merkez Karargah Savunma Birimi Yoldaş Yen, Yoldaş Jaja, Yoldaş Math, Yoldaş Ash, Yoldaş Delphin, Yoldaş Lupe ve Yoldaş Butig’e samimi taziyelerini iletir.

Filipinler Ordusu (Filipinler Silahlı Kuvvetleri, FSK), 21 Ağustos 2022 günü öğleden sonra saat 12 ile 1 arasında Samar eyaletinin Catbalogan şehrinde iki araçla giden silahsız on yoldaşı tutukladı. Onlara ağır işkenceler yaptı ve ertesi sabah erkenden vahşice katletti. Yoldaş Laan ve Yoldaş Bagong-Tao’nun cesetleri patlayıcı maddeyle dolu bir motorlu tekneye konuldu. Bot denize indirildi ve Catbalogan ile Taranganan adaları arasında patlatıldı. FSK, ABD Ordusu ile birlikte bu acımasız katliamı gerçekleştirmeden önce onları tutuklamış ve deniz ortasında bir çatışma yaşandığını ve çatışmada hepsinin öldüğünü belirtmiştir. Sadece 8 ceset çıkarabildiklerini belirtmiştir. Katliamdan birkaç gün sonra haberdar olan FKP Siyasi Bürosu ve MK’sının kapsamlı bir soruşturma yapması ve gerçekleri teyit etmesi neredeyse sekiz ay sürdü.

Yoldaş Laan ve Yoldaş Bagong-Tao, karı koca, siyasi yaşamlarına Filipinler Ulusal Demokratik Cephesi mücadelesinde başladılar. Yoldaş Laan 21 Mart 1951’de doğdu ve Metro Manila’nın Marikina bölgesinde büyüdü. Bagong-Tao Yoldaş 21 Aralık 1952’de Pasig şehrinde doğdu. Her ikisi de Joes Rizal Lisesi’nde okudu. 1960’ların sonunda Filipin Üniversitesi’ne başladılar. Philippine Collegian’ın yazarları oldular. Filipinler’i yeni sömürgesi ve askeri üssü haline getiren ABD emperyalizminin sömürüsü ve baskısı nedeniyle Filipinler halkının aşırı baskı altında olduğu bir dönemdi. Halk emperyalizmden kurtulmayı istiyordu. Ulusal bağımsızlık, demokrasi ve kukla bürokratik yönetimden kurtuluş için mücadeleye giriştiler. Bu mücadeleler yavaş yavaş Ulusal Demokratik Devrime dönüşüyordu. Yoldaş Laan ve Yoldaş Bagong-Tao Ulusal Demokratik Gençlik Örgütü’nün üyeleri oldular. Halkın yoksulluğu ve ülkenin siyasi koşulları onları devrime doğru sürükledi.

Yoldaş Laan ve Yoldaş Bagong-Tao, 26 Aralık 1968’de kurduğu FKP’nin kurucu Başkanı ve Filipin halkının büyük lideri Yoldaş Jose Mario Sison ile yakın işbirliği içinde çalıştılar. Yoldaş Joma’nın önderliğinde Yoldaş Laan, Yoldaş Bagong-Tao ve diğer yoldaşlardan oluşan liderlik ekibi Filipinler’de teorik ve siyasi çalışmalara başladı. Yeni Halk Ordusu (YHO) 1969’un 29 Mart’ında, Ulusal Demokratik Cephe (UDC) ise 1973’te kuruldu.

Yoldaş Laan ve Yoldaş Bagong-Tao 1974 yılında Manila’dan Cebu’ya gönderildiler ve burada işçiler arasında çalıştılar. Daha sonra parti onları Samar’da görevlendirdi. Yoldaş Laan ve Yoldaş Bagong-Tao burada anti-feodal mücadeleleri ve Filipinler Yeni Demokratik Devrimi’nin diğer görevlerini iyi bir şekilde kavrayabildiler. Marksizm-Leninizm-Maoizm’i Filipinler’e uygulama konusunda deneyim kazandılar. Filipin toplumunun karakterini anlamak için sosyal araştırmalar yaptılar. Yoldaş Jose Mario Sison’un Filipinler’in yarı-sömürge, yarı-feodal bir ülke olduğu anlayışını zenginleştirdiler.

1976 yılında Yoldaş Laan Doğu Visayas Bölge Parti Komitesi sekreteri, Yoldaş Bagong-Tao ise sekreter yardımcısı olarak çalıştı. Bagong-Tao Yoldaş, Orta Luzon’da ABD-Marcos askeri diktatörlüğüne karşı silahlı mücadeleye ve geniş işçi-köylü mücadelelerine önderlik etti. Yoldaş Laan güçlü anti-feodal mücadelelere ve silahlı direnişe önderlik etti. Filipinler devrimci hareketi bu on yıl boyunca her alanda ilerledi. YHO çeşitli zaferler elde etti. UDC çeşitli bölgelerdeki halkı örgütledi. Parti genişledi. Halk arasında büyük bir tanınırlık kazandı. Bu süreçte parti teorik, askeri ve örgütsel olarak güçlendi. Bununla birlikte parti içinde bazı teorik sapmalar ortaya çıktı. ‘Sol’ ve sağ eğilimler partinin her yerinde karışıklık yarattı. FKP Merkez Komitesi bu durumu düzeltmek için ikinci düzeltme programını başlattı.

Yoldaş Laan ve Yoldaş Bagong-Tao bu İkinci Büyük Düzeltme Hareketinde (SGRM) hayati bir rol oynadılar. 1992-1998 yılları arasında gerçekleştirilen düzeltme hareketi, Partinin MLM anlayışını, temel ilkelerini, Uzun Süreli Halk Savaşını ve halkın demokratik devrimini ilerletmek için Strateji-Taktikleri yeniden kabul etti. Yoldaş Laan ve Yoldaş Bagong-Tao olağanüstü bir şekilde Merkez Komitesi’ne önderlik ettiler ve revizyonist hainlerin partiyi yoldan çıkarma ya da bölme girişimlerini boşa çıkardılar. Partideki ve hareket içindeki yabancı eğilimler nedeniyle Parti çizgisinden ayrılanlar olduğunda, onlara kararlılıkla karşı çıktılar. Yoldaş Joma’nın rehberliğinde MK üyeleriyle birlikte partiyi dağılmaktan korudular. Filipin devrimini ilerleme ve büyüme yolunda sürdürdüler.
Yoldaş Laan ve Yoldaş Bagong-Tao işçiler ve çiftçiler arasında örgütleyici olarak siyasi çalışmaya başladılar. Yaptıkları her çalışmadan Marksizm-Leninizm-Maoizm’i daha iyi anladılar ve aşama aşama halk önderlerine dönüştüler. Doğuştan sahip oldukları sınıfsal karakterden sıyrıldılar ve proleterleştiler. Merkez Komite’de ve Parti’nin Merkez organlarında sorumluluklar üstlendiler. Hükümet ordusu, Para-militer ve polis güçleri tarafından başlatılan çeşitli saldırı kampanyalara karşı mücadelede Parti, YHO ve UDC’ye etkin bir şekilde liderlik ettiler. Her kesimden kadrolara örnek oldular.

Yoldaş Joma’nın rehberliğinde Yoldaş Laan ve Yoldaş Bagong-Tao, otuz yıl boyunca Uzun Süreli Halk Savaşında Merkez Komite ve Yeni Halk Ordusuna mükemmel bir şekilde liderlik ettiler. Yoldaş Laan, Filipin Devriminin günlük liderliğinde FKP MK’sının AK Başkanı olarak görev yaptı. Bagong-Tao Yoldaş ise MK Genel Sekreteri olarak görev yapmıştır. Yoldaş Laan ve Yoldaş Bagong-Tao, partinin 2016 yılındaki İkinci Kongresinde MK ve Merkez organlarına yeniden seçildiler.

Onlar sadece hayat arkadaşı değil, aynı zamanda Partinin zor görevlerinin yerine getirilmesinde ortak olarak hizmet ettiler. Merkez Komite, Siyasi Büro ve Yürütme Komitesinde Partinin diğer lider kadrolarıyla yan yana çalıştılar ve Filipinler’de halkın demokratik devriminin yol göstericileri oldular. Merkez Komite ve Yürütme Komitesi belgelerinin hazırlanmasında önemli katkılarda bulundular. Bu belgeler Filipinler’de demokratik halk devrimini yürütme teorilerini zenginleştirdi. MK-YK’nin talimat ve direktifleri, uzun süreli halk savaşı ve gerilla savaşı kavramını daha da detaylandırdı ve derinleştirdi. Kendilerini Parti kadrolarının halk savaşını çok yönlü bir şekilde yürütme ilkelerini ve bunun üç bileşenini – Silahlı mücadele, Tarım devrimi ve kitle tabanının inşası – birleştirmenin hayati önemini kavramalarına yardımcı olmaya adadılar. Yoldaş Laan ve Yoldaş Bagong-Tao’nun yazıları artık Filipin devriminin devrimci teorisinin zengin hazine sandığının bir parçasını oluşturmakta ve Marksizm-Leninizm-Maoizm’i zenginleştirmeye hizmet etmektedir.

Yoldaş Laan ve Yoldaş Bagong-Tao 2014 yılında tutuklandılar ve cezaevinde kararlılıkla kaldılar. Duterte rejimi ile barış müzakerelerinde Filipinler Ulusal Demokratik Cephesi (FUDC) müzakere heyetinde görev yapmak üzere 2016 yılında serbest bırakıldılar. Duterte barış müzakerelerini sonlandırıp FUDC, Parti ve YHO üyelerinin yakalanmasını ve öldürülmesini emrettiğinde, Yoldaş Laan ve Yoldaş Bagong-Tao derhal gerilla cephelerine geçtiler. Son nefeslerini verene kadar kendilerini devrime adadılar ve özverili hizmetlerde bulundular. Devrimde uzun süre yaşayacaklar.

Halkın Ulusal özgürlük, demokrasi, Sosyalizm ve Komünizm özlemlerini gerçekleştirmek için yaptıkları hizmetler ve bedenlerini ve zihinlerini ezilen ve sömürülen halkın hizmetine tamamen adamaları, onlara tarihte Filipin halkının gerçek kahramanları olarak yer vermektedir.

Yoldaş Sison’un ölümü ve uzun bir aradan sonra ortaya çıkan Yoldaş Laan ve Yoldaş Bagong-Tao’nun ölümü, başta partinin MK’sı olmak üzere FKP için çok büyük bir kayba neden oldu. MK üyeleri Oris Yoldaş, Elay Yoldaş ve diğer yoldaşların ölümü de partiye ciddi kayıplar yaşattı. HKP (Maoist) MK’sı, FKP’nin Halk Savaşı Strajesi’nin ilerlemesi sürecinde, MLM’yi güçlü bir şekilde kavraması ve sıkı çalışmasıyla partiyi doğru yolda yönlendirmesiyle bu kayıpların üstesinden geleceğini ummaktadır. Yoldaşların şehadetinin kaybının üstesinden gelecek ve onların ruhuyla devrimci hareketi kesinlikle sıçramalarla ilerletecektir. Joma, Laan ve Bagong-Tao gibi üst düzey lider yoldaşlar binlerce kadroyu geliştirmiş ve eğitmiştir. Bu eğitimli kadrolar, kızıl bayrağı yüksekte tutmak için çok yönlü sınıf nefretiyle şehitlerin ruhunda öne çıkacaktır. Partiyi ve Filipin devrimini ilerleteceklerdir. Partinin MK’sı kolektif olarak partiyi kayıptan kurtaracaktır. Partiyi teorik, politik ve örgütsel olarak güçlendirmeli ve ilerletmelidir.
Böyle bir durumda, dünyadaki Maoist partilerin, örgütlerin ve güçlerin uluslararası proleter sorumluluğu, Uzun Süreli Halk Savaşı sırasında sağlam, kararlı ve çelikleşmiş olan FKP’yi desteklemek ve Filipin Devrimine dayanışma elini uzatmaktır. Filipinler’deki Halk Savaşı, Dünya Sosyalist Devriminin önemli ve ayrılmaz bir parçasıdır. Dünya proletaryasının ve Maoist güçlerin sorumluluğu, Dünya Sosyalist Devrimine katkıda bulunan bu hareketi desteklemektir.
ABD emperyalistleri bu iğrenç katliama, eğittikleri, silahlandırdıkları ve doğrudan komuta ettikleri Trident adlı ortak Özel Operasyon Görev Gücü aracılığıyla destek sağlamıştır. FKP’nin talep ettiği gibi, ABD’nin uşaklığını yapan, ülkenin zenginliklerini ve işgücünü ABD’li emperyalist canavarlara teslim eden ve devrimci hareketi kana boğan ülkenin Cumhurbaşkanı’nın cezalandırılmasını talep etmeliyiz. Emperyalizmin ve ilgili ülkelerdeki komprador gerici egemen sınıfların sömürü ve baskıya karşı mücadele eden halklar üzerindeki faşist baskısına karşı, ulusal kurtuluş, demokrasi, Sosyalizm-Komünizm ve tüm dünyada Marksist-Leninist-Maoist devrimci partiler için mücadele etmeliyiz.

Dünya kapitalist-emperyalist sistemindeki mevcut krizde, emperyalizm ile ezilen milliyetler ve halklar arasındaki temel çelişki ve diğer temel çelişkiler tüm ülkelerde yoğunlaşmaktadır. Dünya proletaryası, ezilen milliyetler, halklar, ulusal demokratik ve devrimci hareketler ve militan işçi sınıfı hareketleri üzerindeki emperyalist baskı her geçen gün yoğunlaşmaktadır. Bu, dünyanın her yerindeki devrimci güçlerin, ezilen milliyetlerin ve halkların emperyalizmin kökünü yeryüzünden kazımak için yılmaz bir kararlılıkla omuz omuza mücadele etme zamanıdır.
Dünyanın yeniden paylaşımı için emperyalistler arasında mevcut Üçüncü Dünya Savaşı tehlikesinde, bu cinayetleri protesto etmek için mücadele etmek mevcut Uluslararası Komünist Hareketin hayati bir görevidir. Dünya proletaryasını, emekçi kitleleri, demokratik ve devrimci güçleri birleştirme görevini yerine getirmenin bir parçası olarak, bu cinayetleri ve dünya çapındaki emperyalistlerin ve onların kompradorlarının faşist eylemlerini protesto etmek için Dünya Çapında İki Günlük Özel Bir Kampanya başlatalım. Komünizm uğruna hayatlarını feda eden halk savaşçıları ve önderleri Yoldaş Laan ve Bagong-Tao’ya mütevazı devrimci saygılarımızı sunalım ve onların şanlı fedakârlıklarına sahip çıkalım. 15-16 Haziran’da FKP ve Filipin Devrimi ile dayanışma içinde olalım.

Yoldaş Laan ve Yoldaş Bagong-Tao’ya Devrimci Saygı Duruşu!

Yaşasın Filipinler Devrimci Hareketi!

Yaşasın Dünya Proleterlerinin, Ezilen Milliyetlerin ve Halkların Birliği!

Kahrolsun Emperyalizm ve Tüm Ülkelerin Gericileri!

Kahrolsun Hwer Renkten Revizyonizm!

Yaşasın Marksizm-Leninizm-Maoizm!

Yaşasın Dünya Sosyalist Devrimi!

Abhay

No comments:

Post a Comment