Thursday, April 17, 2014

Norway - serve the people for 45° NPA Philippine

Folkehæren på Filippinene fyller 45 år

Tjen Folket gratulerer New Peoples’ Army (NPA) på Filippinene med 45 år i kamp for frigjøring av folket.
Aktivister fra den nederlandske gruppa Massalijn har lagd en reportasje fra en feiring av NPA holdt i Nederland.
Massalijn er nederlansk og betyr Masselinja. De er oppkalt etter Mao Zedongs masselinje, konsentrert i teser som “massene er de virkelige heltene” og “folket og bare folket er drivkrafta som endrer historien”. Massalijn har en kanal på youtube med flere videoer.
Tjen Folket hilser Nye Folkets Hær (NPA), Den Nasjonaldemokratiske Fronten (NDFP) og Filippinenes Kommunistiske Parti (CPP) i anledning 45 år folkekrig. Folkekrigen for sosial og nasjonal frigjøring av Filippinene kan tjene som inspirasjon for alle revolusjonære i hele verden.
Vi hilser de som har falt og familiene deres. Minnet om disse lever videre i den kampen som folk fører over hele verden, mot imperialisme og kapitalisme.
Vi anbefaler nettportalen Philippine Revolution Web Central for mye mer informasjon om den nasjonaldemokratiske revolusjonen på Filippinene som ledes av det marxist-leninist-maoistiske Filippinenes Kommunistiske Parti.
Her er flere videoer om NPA og den revolusjonære kampen på Filippinene:
New People’s Army (NPA) Communism in the Philippines
Ulat ng Digmang Bayan
NPA in Batangas Pay Tribute to Ka Roger
Tjen Folket
15.04.2014
© 2013   Tjen folket – kommunistisk forbund
 

No comments:

Post a Comment