IKP (maoistisk)s standpunkt til dannelsen av det Internasjonale kommunistiske forbundet (IKF)

Revolusjonære Kommunister har tidligere uttrykt sitt standpunkt til IKFs stiftelseserklæring. Vi viser til dokumentet «Merknader til stiftelseserklæringen til den Internasjonale kommunistiske foreningen (IKF)». Vi gjør oppmerksom på at RKs standpunkt ikke er identisk med standpunktet til IKP (maoistisk), selv om det finnes fellestrekk: For eksempel har de to dokumentene ulike vurderinger av hvordan IKF-erklæringen behandler spørsmålet om Stalin.

For en oversikt over forkortelser, se slutten av innlegget.