Saturday, November 5, 2022

Innsbruck - Austria - demo's for Iran - Partizan


 

INNSBRUCK : 29 Ekim Cumartesi günü saat 14.00 de Landhausplatzda toplanan yüzlerce kitle, İran da yaşanan halk ayaklanmasını desteklemek ve faşist molla rejimine karşı mücadele çağrısı ile bir araya geldi.

İran’da kadınların öncülüğünde 16 Eylül de başlayan ve günümüze kadar devam eden protestolarda ikiyüz seksene yakın insan katledildi ve 12600 insan tutuklandı. İnnsbruck’da İranlı ilerici ve sosyalist kurumların çağrısı ile bir araya gelen kitle Landhausplatzda buluştu. Tüm şehiri turlayarak Annasaulede yürüyüş bitirildi.Yürüyüş platformunda ve komitede ATİGF’ de yer aldı. Yürüyüşe ATİGF ve MOR KIZIL KOLEKTİF taraftarlarıda bayrak ve flamalarıyla katıldılar.

Jina Mahsa Amininin katledilmesinde ve sonrası başlayan protestolarla birlikte, tekrardan protesto ve eylemler İran kitleleri için bir kıvılcım tutuşturdu.
Iranli politik çevreler bu duruma sesiz kalmadılar.
İran halkıyla dayanışma komitesinin çağrısıyla ve yerli antifaşist kurumların ve ATİGF’in desteği ile iki hafta önce Markplatzda kitlesel bir Miting düzenlenmişti. İran’da gelişen mücadeleye paralel bölgede bulunan İran halkının duyarlılığında ve yürüyüşlere katılımında ciddi bir kitlesellik yaratmakta.
  Yürüyüşte yapılan konuşmalarda ve atılan sloganlarda, molla rejimi teşhir edildi ve “Diktatörlüğe, islam Cumhuriyetine hayır, yaşasın iran halkının mücadelesi, yaşasın özgürlük!,  Kadın, Yaşam, özgürlük, JİN JİYAN AZADİ!” sloganları gür bir şekilde haykırıldı.
Eylemde Mor Kızıl Kolektif adınada bir konuşma yapıldı.


AHM Tirol

No comments:

Post a Comment