Saturday, November 3, 2018

Norway - militant antifascism

Solidaritet med militante antifascister!

Fem antifascister bøtelagt for ordensforstyrrelser. Vi sender dem en hilsen i solidaritet, og vil samtidig gå ut mot de som retter moralistiske pekefingre.
Lørdag 27. oktober demonstrerte nazistene i Den Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) i Østfoldsbyene Fredrikstad og Moss. Omtrent 50 nazister, hovedsakelig tilreisende fra Sverige, delte ut løpesedler, holdt appell og ropte slagord.
Organisasjonen startet i Sverige, og har de senere årene også etablert seg i Norge, Finland og Danmark. De hyller Hitler og organiserer etter modell fra det tyske NSDAP. De er beryktet for en rekke tilfeller drap, voldelige angrep og terror med bomber.
Ofrene for den nazistiske volden er politiske motstandere, skeive og folk nazistene anser som “rasefremmede”.
- Nylig ble organisasjonen forbudt i Finland etter at et medlem drap en 28 årig antifascistisk aktivist. For det dødelige sparket fikk medlemmet hederspris av organisasjonen.
- Det sentrale norske medlemmet Tommy Olsen er tidligere domfelt for knivstikking mot to afrikanere.
- Ole Nicolai Kvisler, hovedmannen bak drapet på 15 år gamle Benjamin Hermansen på Holmlia i 2001, har forbindelser til organisasjonen.
- I Göteborg angrep NMR-aktivister en syndikalistisk bokkafé og to hjem for flyktninger med plantede bomber. Tre aktivister ble domfelt i forbindelse med angrepene.

Angrep i parkeringshus

Det er politiet som til mediene melder at en gruppe på fem antifascister angrep NMR-medlemmer i et parkeringshus i Fredrikstad. Det er også politiet som uttaler at disse tilhører det de kaller “AFA-miljøet i Oslo”, og at disse er bøtelagt for ordensforstyrrelser. Vi stoler aldri på politiet eller borgerlig media, så ingen må ta for god fisk at det de sier stemmer. Det kan være AFA som står bak, og uansett applauderer vi innsatsen.
Bøtene er på 9000 kroner hver. De melder også at en av nazistene har varslet at han vil anmelde antifascistene for legemskrenkelse.
Vi sitter ikke med informasjon som kan bekrefte eller avkrefte politiet eller medias fremstilling av hendelsesforløpet og informasjonen tilknyttet dette. Vår informasjon bygger på fremstillingen i media. Vi ønsker heller ikke å spekulere rundt dette, men vil her bringe vår støtte og heder i solidaritet med de bøtelagte, uansett hvem de er.

Det er rett å gjøre motstand mot nazisme

Noen likestiller nazistisk og antifascistisk vold, og hevder at antifascistene synker ned på nazistenes nivå når de bruker vold. Noen vil kanskje ha som hovedargument at vold avler vold, populært kalt en voldsspiral. Andre igjen er redd for at vold fører til negativ publisitet.
Dette er alle tendenser og analyser som må bekjempes i motstanden mot fascismen.
For det første er ikke all vold det samme. Vold er et verktøy, og ulik vold må bedømmes ulikt ut ifra mål og konsekvensene den har. Vold finnes i samfunnet, og all historisk og nåtidig erfaring fra hele verden viser at nazisme og vold henger uløselig sammen. Der nazistene samler styrke vil de true og undertrykke politisk opposisjonelle og folk som ikke passer inn i deres verdensbilde. Deres vold er reaksjonær.
Antifascister utøver vold i selvforsvar. Nazisters fremvekst er en trussel, og folket har rett til å forsvare seg mot denne trusselen. Det er ikke nødvendig å vente til nazistene angriper, eller til de gjør alvor av truslene om terror. Men ikke nok med det - nazistene angriper i dag, og utgjør en reell fare for skeive, folk som anses som “rasefremmede” og politiske aktivister på venstresiden. Antifascistisk vold er alltid selvforsvar, også når den er offensiv.
For det andre: Med bakgrunn i første punkt er oppmerksomhet om antifascistisk vold ikke negativt eller til fordel for nazistene. Nazistene vil utøve makt og vold, men ikke bli utsatt for angrep eller lide tap. Målet med antifascistisk vold er ikke å overbevise flere om at det er rett. Formålet er å bekjempe de nazistiske gruppene, hindre at de vokser og skremme dem fra å vise seg og angripe andre. Når en sier at antifascistisk vold er selvforsvar, benekter en ikke at dette er en undertrykkende vold. Det er en undertrykkelse av nazismen, men også en frigjørende vold for dem som trues av nazismen. Noen som allerede har sympati for nazistene vil føle at nazistene er under angrep, men de rekrutterer verken på å fremstå svake eller på at det forbindes med risiko å bli med. Tvert imot svekker det deres ønskede fremstilling som sterke ariske soldater, og skremmer eventuelle sympatisører fra å ta skritt nærmere nazistisk organisering.

Påkjenning med represjon og bøter

Arrestasjoner, bøter og annen represjon er belastende for antifascister. Selv for dedikerte antifascister kan det være skremmende at en eventuell politisak avslører navn til nazistene, og den økonomiske belastningen av dyre bøter kan være en stor påkjenning i seg selv.
Det er ikke alle som vil eller kan ta del i en fysisk slåsskamp med nazister. Det er ikke bare de som slåss med nazistene som er antifascister, og i denne kampen er det også mange andre måter å bidra på. De som deltok med slagord og mobilisering mot nazistene fortjener også honnør, og bidrar til å kvele den nazistiske slangen.
At aktivistene er villige til å ta denne risikoen vitner om uselvisk dedikasjon, prinsippfasthet og antifascistisk ånd. De gjør en viktig innsats, og gir ofre i kampen de aller fleste vil styre unna. Samtidig er denne kampen nødvendig for å stoppe nazistene, og derfor skal vi som antifascister ikke bare være imponerte men også takknemlige overfor dem som gjør den nødvendige drittjobben.
På bakgrunn av både innsatsen, og den påkjenningen det er å møte represjon, ønsker vi derfor å bringe en takk og en hilsen.
- En gruppe røde antifascister.

No comments:

Post a Comment