Wednesday, May 4, 2016

May Day - Prairie fire -Sweden

This year prairie fire participated in the 1st may celebrations at
medboragarplatsen where we stod with our banner and handed out flyers.
Both our banner and our flyers was a invitation to our upcomming study
circle in revolutionary theory where we will study the works from
revolutionary leaders, Partys and organisations. The day was very
successful with nice weather, interesting discussions and 300 flyers
that were handed out. In Sweden where the "left" under a long period
have been dominated by revisionism and opportunism, wethink that it is
important to study the revolutionary theory to understand our reality to
change it. The so called "left" today is for the most part
socialdemocratistic and traitorous. They choose to condemn the rebellion
of the proletarian youth and the people's war in the world today, while
they support the yankee-marionets like the "Free Syrian Army". This
shows this "left" stands. It shows that they are not on the side of the
proletariat and the oppressed peoples, but on the bourgeoisies side,
even if they are against them in words. It is time for a real
proletarian left!"
https://prariebrand.wordpress.com/2016/05/02/forsta-maj/
(this translation may have some errors)Prairie fire -Sweden

Red greetings, Prairie fire -Sweden


Första maj firande av Präriebrand


I år var Präriebrand med på första maj vid medborgarplatsen där vi stod med vår banderoll och delade ut flygblad. Både banderollen och flygbladen var en inbjudan till vår kommande studiecirkel i revolutionär teori där vi kommer studera en rad olika texter av revolutionära ledare, partier och organisationer. Dagen var mycket lyckad, fint väder, intressanta diskussioner och drygt 300 flygblad som delades ut under dagen. I Sverige där ”vänstern” under en väldigt lång tid har präglats av revisionism och opportunism anser vi det är viktigt att studera den revolutionära teorin för att förstå vår verklighet och hur vi kan ändra den. Den  så kallade ”vänstern” idag är till största del socialdemokratistisk och förrädisk. De väljer att fördöma upproren som gjorts av proletära ungdomar och de pågående folkkrigen i världen, medans de stödjer yankee-marionetter som ”Fria Syriska Armén”. Detta visar vart denna ”vänster” står. Detta visar att de inte står på proletariatets och de förtryckta folkens sida utan på borgarklassens sida, även om de är emot borgarna i ord. Det är dags för en verklig proletär vänster!
Är du intresserad av att vara med på våran studiecirkel i revolutionär teori? Skicka ett mejl till Prariebrand@riseup.net eller skicka ett sms till 0737 63 52 74

No comments:

Post a Comment