Thursday, March 6, 2014

8 march - Turkey- Germany

8 MART’TA ALANLARDAYIZ

kaypakkaya-partizan
Bu 8 Mart’ta da alanlarda; kadınların, kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarının görünür kılınması ve kalıcı, uygulanabilir çözümler üretecek taleplerimizi haykırmak için buluşuyoruz. Örgütlülüğümüzden aldığımız güç ile en geniş kadın kitlesiyle; emeğimizin görünmezliğine, bedenimizin sömürüsüne “HAYIR” diyerek isyanı büyüttüğümüz gün olsun 2014’ün 8 Mart’ı.

EMEĞİMİZİN İNKÂRINA, BEDENİMİZİN SÖMÜRÜSÜNE İSYANIMIZI BİR KEZ DAHA HAYKIRMAK İÇİN
   Erkek egemen devlet düzeni ve toplumsal yapı, kadını toplum içinde bir birey olarak görmeyip; anne, eş ve ev kadını üçgeni içerisine hapsederek toplumsal yaşamdan dışlamaktadır. Mevcut yasalarda çalışma yaşamına katılımı noktasında hiçbir sorun yokmuş gibi görünse de, bu üçgen içerisine sıkışan kadınların, toplumsal rolden kaynaklı çalışma yaşamına katılmasının önünde aşılması zor  barikatlar oluşmaktadır.  Bu durum; kadınların giderek artan biçimde, düzensiz (enformel), esnek zamanlı, güvencesiz işlere yönelmelerinin nedeni olmaktadır. Böylece sermayenin kârlarını katlayacak ucuz, itaatkâr, örgütsüz iş gücü sağlanırken, aynı zamanda “işsizler ordusunun sayısının azaldığı” manipülasyonu ile kitlelerin biriken öfkeleri törpülenmektedir. Bu yöntem, üretimde istihdam edenler içinde de yoksulluğun büyümesine neden olurken, yoksulluk kadınlaşmaktadır. Çünkü; kadınların “yararına” diye zehirli şeker misali sunulan esnek çalışma sistemi, kadınlar için bir taraftan sömürünün katlanması demek olurken, diğer taraftan ucuz iş gücü olarak yaşlılık, hastalık veya malullük gibi risklere karşı korumasız bırakmakta ve yoksulluğa itmektedir.
   Yüksek eğitimini bitirip bir meslek sahibi olsa bile, çocuk sorumluluğu genelde kadına ait olduğundan ve üretim alanlarındaki cinsiyetçi bakış açısından kaynaklı, kariyer konusunda da erkekle eşit şansa sahip değildirler. “Eşit işe eşit ücret” yasalarda yer alsa da, pratik yaşamda hiçbir yerde hayat bulmamaktadır. Örneğin Almanya'da kadınlar hâlâ aynı işte çalışan erkeklere göre % 23 daha az ücret almaktadırlar.  Ayrıca eşi ile birlikte istihdamda yer alan kadınların %92’si en yüksek vergi grubu olan 5. vergi grubunda yer alır. Böylece istihdamdaki kadının maaşının önemli bir bölümü vergi olarak kesilirken, işsiz kaldığında, malüllük veya emeklilik durumunda bir kez daha düşük ücrete mahküm edilir.
   Kadınlar yaşamın bütün alanlarında cinsiyet ayrımcı politikalara maruz kalmaktadırlar. Ekonomik kriz bahanesi ile verilen toplu çıkışlarda en önde kadınlar yer alır. Krizi önleme adı altında gerçekleştirilen sosyal hak gaspları sonucu, çocuk, yaşlı ve hasta bakımı; kadının omuzlarına yüklenip, kadın emeği ücretsiz gasp edilerek güvencesizliğe mahkum edilmektedir. Mutfaktaki yoksulluğu aile bireylerine belli etmemek için sihirbaz olmak yine kadınlara düşmektedir.
   Dünyanın bütün coğrafyalarında kadına yönelik şiddet çığ gibi büyümekte, taciz, tecavüz, istismar günlük yaşamın bir parçası haline gelmekte, kadınlar katledilmektedir. AB’deki kadınların %40-%45 oranı işyerinde cinsel tacize maruz kaldıklarını bildirmektedir. Avrupa’da her gün toplumsal cinsiyete dayalı şiddet sebebiyle ortalama 7 kadın hayatını kaybetmektedir.
   Fuhuş, Avrupa ülkelerinde sözde çıkartılan yeni yasalarla “engellenmeye” çalışılırken, hala devletler için en büyük gelir getiren sektörler arasında yer almaktadır.  Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre; 25 AB ülkesinde, yaklaşık 700 bin kadın seks işçisi olarak çalıştırılmaktadır.
   Getirilen yasalarla Kürtaj, çeşitli bahanelerle sınırlanıp, kadınlar istemedikleri doğumlara mecbur bırakılmaktalar.
   Kadının kadın kimliğine bir de göçmenlik eklendiğinde, maruz kaldığı eşitsizlik ve sömürü üçe – dörde katlanmaktadır.
   Tüm bu gerçeklikler kadınlar olarak bizi daha fazla mücadele etmeye zorunlu bırakmaktadır.  2014’ün 8 Mart’ını tacizden, tecavüzden, şiddetten, ayrımcılıktan, cinsiyetçilikten arınmış yaşam alanları yaratmanın bir aracı kılmak için, mücadeleyi ve dayanışmayı büyütelim!
   Bu 8 Mart’ta da alanlarda; kadınların, kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarının görünür kılınması ve kalıcı, uygulanabilir çözümler üretecek taleplerimizi haykırmak için buluşuyoruz. Örgütlülüğümüzden aldığımız güç ile en geniş kadın kitlesiyle; emeğimizin görünmezliğine, bedenimizin sömürüsüne “HAYIR” diyerek isyanı büyüttüğümüz gün olsun 2014’ün 8 Mart’ı.
************************************************************
Wir rebellieren gegen die Aberkennung unserer Arbeit und   die Ausbeutung unserer Körper!
Am 8. März auf die Straßen!
  Die patriarchale Weltordnung und die Gesellschaft sehen die Frau nicht als Individuum an und isolieren sie aus dem gesellschaftlichen Leben. Die Frau ist Mutter, Ehefrau und Hausfrau. Auch wenn es aus juristischer Sicht keine Hindernisse gibt, dass Frauen heute arbeiten gehen, so stellt die klassische Rollenaufteilung eine Hürde für viele Frauen dar. Diese Situation ist verantwortlich dafür, dass Frauen immer öfter in informellen, flexiblen und unsicheren Arbeitsverhältnissen stecken. Auf diese Weise schafft sich das Kapital billige, gehörige und unorganisierte Arbeitskräfte und  kann die Lüge bezüglich der abnehmenden Arbeitslosenzahlen aufrecht erhalten. Dies führt dazu, dass die arbeitenden Massen immer ärmer werden und vor allem aber dazu, dass Armut weiblich wird. Die Losung, flexible Arbeitsbedingungen seien zugunsten von Frauen, bedeutet für diese nichts weiter, als dass sie einerseits billige Arbeitskräfte sind und andererseits im Alter, in Krankheits- und Invaliditätsfällen Armut erleiden.
   Auch wenn Frauen einen hohen Bildungsgrad erlangen, so sind sie später für die Erziehung der Kinder verantwortlich und haben aufgrund der sexistischen Rollenbilder nicht dieselben beruflichen Aufstiegschancen wie Männer. Auch wenn die Forderung „Gleicher Lohn für Gleiche Arbeit“ gesetzlich verankert ist, so ist dies noch lange keine gängige Praxis. In der BRD beispielsweise erhalten Frauen trotz gleicher Qualifikation und Tätigkeit durchschnittlich noch immer 23% weniger Gehalt als ihre männlichen Kollegen. Außerdem sind 92% der verheirateten und beruflich tätigen Frauen in der Lohnsteuerklasse V. Somit wird ein Großteil ihres Gehalts für Steuern abgezogen und sie erhalten im Alter, in Krankheits- und Invaliditätsfällen weniger Geld.
   Frauen sind in allen Bereichen ihres Lebens einer sexistischen Gesetzgebung ausgesetzt. Auch sind es Frauen, die in Krisenzeiten zuerst entlassen werden. Unter der Losung der ökonomischen Krise entgegenwirken zu wollen, wird massiv Soziallabbau betrieben und die Pflege von Alten, Kindern und Kranken auf die Schultern der Frauen abgewälzt. Auf diese Weise wird die Arbeitskraft der Frau ganz besonders unentgeltlich ausgebeutet und sie in die Unsicherheit gestürzt. Mit der Knappheit an Lebensmitteln u. ä. in der Küche muss auch die Frau versuchen fertig zu werden.
   Weltweit ist die Gewalt an Frauen am Zunehmen. Vergewaltigungen, Belästigungen und Frauenmorde werden zum Teil des weiblichen Lebens. 40-45% der Frauen in den EU geben an, sexueller Belästigung und Nötigung am Arbeitsplatz ausgesetzt zu sein. In Europa sterben durchschnittlich jeden Tag sieben Frauen aus Gründen der Gewalterfahrung.
   Während die Prostitution in europäischen Ländern mit der Verabschiedung neuer Gesetze verboten werden soll, gehört sie für die Regierungen zu den am meisten gewinnbringenden Bereichen. Die Internationale Organisation für Migration (IOM) berichtet, dass in Europa ca. 700 000 Frauen als Sexarbeiterinnen tätig sind.
   Abtreibung wird für viele Frauen aufgrund von unterschiedlichen gesetzlichen Einschränkungen unmöglich. Somit werden sie gezwungen die Kinder auszutragen.
   Wenn Frauen zudem auch noch einen Migrationshintergrund haben, so erhöhen sich Ungerechtigkeit und Ausbeutung um das drei- bis vierfache.
   All diese Tatsachen drängen uns Frauen dazu noch entschlossener gegen diese Ungerechtigkeiten zu kämpfen. Lasst uns den Kampf und die Solidarität stärken, um den diesjährigen 8. März als Anlass für unseren Kampf für eine Gesellschaft jenseits von Gewalt, Belästigungen, Vergewaltigungen, Ungerechtigkeiten und Sexismus zu nutzen!
   Auch dieses Jahr am 8. März gehen wir auf die Straße, um unseren Forderungen nach Anerkennung frauenspezifischer Probleme und nach bleibenden, praktikablen Lösungsansätzen Nachdruck zu verleihen. Der 8. März 2014 soll der Tag sein, an dem wir unseren Widerstand und unseren Kampf stärken und gemeinsam als organisierte Kraft „NEIN!“ zur Ausbeutung unserer Körper und die Aberkennung unserer Arbeit rufen.
136
  

No comments:

Post a Comment