Monday, May 15, 2023

Partizan -COMMUNIST LEADER İBRAHİM KAYPAKKAYA REMEMBERED IN ZURICH ON THE 50TH ANNIVERSARY OF HIS MURDER


 

Avrupa Partizan tarafından TKP/ML’nin kurucusu ve kuramcısı komünist önder İbrahim Kaypakkaya’nın katledilişinin 50. Yılında anma etkinlikleri örgütlendi.

Yapılan anma etkinliklerinden biri de 13 Mayıs Cumartesi günü İsviçre’nin Zürih kentinde gerçekleştirildi.

Zürih Stauffacherplatzda gerçekleşen etkinlikte, meydana çadır kuruldu. “Katledilişinin 50. Yılında Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya Ölümsüzdür!” sloganlı Almanca büyük poster, TKP/ML imzalı Almanca, Kürtçe ve Türkçe “Katledilişinin 50 Yılında Çizdiği Kızıl Güzergahla Demokratik Halk Devrimi Mücadelemizde Yaşıyor, Savaşıyor!” sloganlı pankartın yanısıra Partizan imzalı “Katledilişinin 50 Yılında Örnek Bize Cesaretin!” sloganlı Türkçe pankartı ve Partizan bayraklarıyla alan süslendi.

Anma etkinlik saat 15.00’de yapılan açılış konuşması ile başladı. Yapılan konuşmada; “Değerli dostlar, yoldaşlar, faşist diktatörlük tarafından Diyarbakır Zindanlarında 90 gün süren ağır işkenceler sonucunda katledilen komünist önder İbrahim Kaypakkaya yoldaşı andığımız etkinliğimize hoşgeldiniz, sizleri Partizan olarak selamlıyoruz” denilerek başlayan konuşmada “Mayıs ayı katliamlar ayı olarak olarak bilinir. Dersim katliamının yıl dönümü 4 Mayıs olarak anılmaktadır. 6 Mayıs 1972 Türkiye devrimci hareketinin önderlerinden  Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan asılarak şehit düştüler. 31 Mayıs 1971 günü Sinan Cemgil, Alparslan Özdoğan, Kadir Manga Nurhak’ta ölümsüzleştiler. 12 Eylül Askeri Faşist Cuntasının’nın iradeyi kırma, sindirme, tasfiye ve teslim alma saldırısına karşı Ferhat KURTAY, Eşref ANYIK, Mehmet ZENGİN ve Necati ÖNER 17 Mayıs 1982’de bedenlerini ateşe verip ölümsüzleştiler.  Yine Kurt Ulusal Hareketinin önderlerinden Haki KARER 18 Mayıs 1977’de Dilok’ta katledildi.

Adlarını burada sayamayacağımız binlerce devrimci, komünist ve yurtsever Mayıs ayı içinde yaşamını yitirdi” denilerek önder yoldaş İbrahim Kaypakkaya şahsında demokratik halk devrimi, sosyalizm ve komünizm davası uğruna mücadele ederken yaşamını yitirenler için yapılan saygı duruşuyla devam etti.

Ardından Partizan adına yapılan konuşmada “Şan ve Şeref Olsun Partimizin Kurucusu ve Kuramcısı Komünist Önder İbrahim KAYPAKKAYA’ya” diye başlayan konuşmada, “1960’ların sonunda, devrimci gençlik kabarışı başlamış, peşi sıra tüm ülkede sınıf mücadelesi yükselmiş, devrimin olanaklarının ve örgütlenmesinin arayışına girilmişti. Bu süreç 12 Mart 1971 Askeri Muhtırasının faşist saldırısı ile ablukaya alındı, yok edilmeye çalışıldı. İşte partimiz TKP/ML, böylesi bir sürecin içinde 24 Nisan 1972’de kuruluşunu ilan etmiştir.” Denilerek “Komünist bir öncünün ülke topraklarında teorik bir bütünlükle, programla ve hiç kuşkusuz net bir hamleyle ortaya çıkmasına dair koşullar bu durgunluğun, kaçkınlığın, reformist hayalciliğin, maceracı çizgilerin bir yadsıması olarak olgunlaşma zemini bulmuştur. Nisan 1972’de sınıf mücadelesinin durgunluğu, patron-ağa rejiminin kudurganlığının arttığı koşullarda Komünist Önder İbrahim KAYPAKKAYA önderliğinde enternasyonal proletaryanın bilimsel ideolojisini donanmış partimiz TKP/ML tarih sahnesine çıkmıştır.”

“Partinin kuruluşunun ilan edilmesine paralel olarak Halk Savaşını ilan etmiş, devrimci durumun verili koşullarda sunduğu olanakları silahlara dayanmaksızın bir Komünist Partinin bizim gibi ülkelerde komünist niteliğini kazanamayacağının bilinciyle hareket etmiştir.”, “İbrahim yoldaş, Başkan Mao önderliğindeki Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin işçi sınıfının bağımsız yönelim ve tutumuna dair açtığı yeni ufuk ve perspektifle şekil almıştır.”, “Tam 51 yıldır en zor şartlarda bu komünist hattı hem koruyacak hem güçlendirecek, devrimimizin sorumluluklarını ilerletecek savaş çizgisi yaşatılmıştır. Partimiz, Uzun Süreli Halk Savaşı çizgisinde dört genel sekreter, onlarca merkez komite üyesi, yüzlerce savaşçısını ölümsüzler kervanına katarak devrim yürüyüşünü sürdürmüştür.”

“51. kavga yılımızda, zorlu ve büyük saldırganlığın ortasında boy vererek ortaya çıkan partimizin deneyimi her türlü zorluğu aşma iradesini omuzlarımıza yüklemiştir.”, “Halk Savaşı ile zafer kazanmaya dair tutumumuz, bu savaşı yükseltme ve halkla birleştirerek ilerletme anlayışımız ise asla sarsılmayacaktır. Devrimimiz Demokratik Halk Devrimi, savaş stratejimiz ise Halk Savaşıdır. Marksizm-Leninizm-Maoizm’in ışıklı yolu sorunları aşmamıza, zayıflığı güce çevirmemize, devrimin görevleri karşısında doğru konumlanmamıza rehber olmaya devam ediyor.” denildi. Konuşma esnasında kitle tarafından sık sık “Önderimiz İbrahim İbrahim Kaypakkaya”, “Yaşasın partimiz TKP/ML, Halk Ordusu TİKKO, TMLGB!” sloganları haykırıldı.

Anma etkinliğine devrimci ve demokratik kurumlardan Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği, Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu, MLKP, MKP, Devrimci Cephe ve Öncü Partizan’da katılarak destek verdi. Etkinlikte Devrimci Cephe bir konuşma gerçekleştirdi. Yapılan konuşmada “Kaypakkaya bize direnmeyi, savaşmayı ve cüreti öğretti. Kaypakkaya yine Türkiye’de faşizmin sürekliliği ve buna paralen her türlü reformizme, parlamenterizme meydan okumak” olduğu ifade ederek Kaypakkaya şahsında devrim ve komünizm şehitleri aldı. Konuşmanın ardından kitle tarafından “Yaşasın Devrimci Dayanışma” sloganları atıldı.


No comments:

Post a Comment