Friday, December 22, 2017

Kahrolsun Emperyalizm! ì Yaşasın Mücadelemiz ! ATIK Germany


ATİF: ‚Egemenlerin G 20 Korkusu ‘’Sürek Avı’’na Dönüştü!‘

ATİF |22.12.2017| G20 zirvesi öncesi ve sonrasında Alman devlet güvenlik güçlerinin egemen hukuksuzluklara yaslanarak adeta sürek avına dönüştükleri saldırılar artarak devam etmektedir. Bilindiği gibi, G20 zirvesi öncesinde demokratik kurumlara yönelik sindirme operasyonları gerçekleşmişti. G20 protestocularına kamp kurma izni dahi verilmeyerek emperyalist-kapitalist sistemden rahatsız olanların demokratik tepkisini dile getirmesi çeşitli bahanelerle son ana kadar engellenmişti. Buna rağmen her türlü engelleme ve baskıya karşı yüzbinlerce gösterici Hamburg’ta bir araya gelerek meşru hakkını kullandı ve sömürüye ve talana karşı meşru bir direniş örneği sergiledi. Alman devleti toplanan göstericilere karşı acımasızca saldırılarda bulundu. Bu saldırılar karşısında tepki ve meşru direniş   6-8 Temmuz’da gerçekleşen eylemlerde ortaya konmuştu.

Hamburg Polisi dışında Almanya’nın farklı şehirlerinden aktardığı Polis güçleri ile yetinmeyen Alman devleti, komşu ülkelerden de takviye Polis güçlerini de kullanarak en doşal hak olan gösteri ve protesto eylemine katılanlara haksız ve orantısız saldırılar gerçekleştirdi.

Alman Emperyalizmi aslında ortaya konan direnişten korkmaktadır. Buna karşı da çok yönlü saldırılar Temmuz ayında gerçekleşen eylemlerden 5 ay sonra dahi sürdürülüyor. İnsanları yıldırma amacı taşıyan bu haksız tutumları, kesin delil dahi olmadan tutsaklara dayatılan sözde cezalarda görmekteyiz. Egemenler, kendi ‘‘egemen hukuk’’larını bile gerektiğinde çiğnemekten çekinmiyorlar. Neo-Nazi örgütlerin yaptıkları katliamlarda ve Mülteci Kamplarının kundaklanmasında asla uygulanmayan formüller G20 protestocularına uygulanmaktadır. İtalyan aktivist Fabio V. duruşmalarında dayanak ve delilsiz yapılan tutuklamada da bu saldırıların bir çok örneğini gördük. Bununla da yetinmeyen Alman devleti Salı (5 Aralık 2017) günü yaptığı ev ve kurum baskınlarıyla yıldırma politikasını biraz daha derinleştirdi. Fabio V.‘nin katıldığı eylem üzerine gelişen ev baskınları, bir nevi gözdağı verme ve öç alma girişimleri olarak yapılmaktadır. Yine bununla da yetinilmemektedir. Pazartesi (18 Aralık) günü Hamburg Polisi kimi hakimlerin de desteğiyle, G20 sürecinde eylemlere katılan insanları açıktan hedef alarak ve yüzlerce fotoğraf yayınlayarak bu sözde ‘‘aranan kişiler’’i hukuksuzca teşhir eden bir basın açıklaması tezgahladı. Burjuva basının önemli bir kesiminin katıldığı açıklamada “suç“ unsuru oluşturduğu kesinlikle belli olmayan insanlar fişlenerek basına ‘‘Aranan Kişiler’’ olarak gösterildi. Burjuva basın, özellikle Bild Gazetesi Salı (19 Aralık) gününden itibaren bu ifşa ve ihbarcı yaklaşıma uygun olarak, sayfalarının önemli bir kısmını ‘‘peşinen suçlu’’ olarak lanse edilen insanların görüntülerine ayırdı. İnsanların kişilik hakları göz ardı edilerek bu saldırılar gerçekleşti. Devlet bir ‘‘Cadı Avı’’ başlatmıştır. Polis şiddeti neticesinde yaralananlar , haksız ve hukuksuzca yargılanmak istenen, kriminalize edilmek istenenlere karşı bu sefer adeta ‘‘Sürek Avı’’ başlatılmıştır.
Sonuç olarak yaşanan bu son gelişmeyle beraber engellenmek istenen Anti-Faşist ve Anti-Emperyalist mücadeleyi bulunduğumuz her alanda yükseltmeliyiz. Gerçekleşen yıldırma ve baskılara en iyi cevap bu olacaktır. Anti-Faşist ve Anti-Emperyalist kurum, kuruluş ve kişiler bu saldırıların yabancısı değildir. Dün olduğu gibi bugünde bu hukuksuz ve mesnetsiz saldırılar gelişen mücadelemizle boşa çıkarılacaktır. Alman Emperyalizminin G20 korkusu da büyüyerek devam edecektir. Son gelişen saldırıya pirim vermemek için ortaya dökülen kişilik haklarımızı zedeleyen görüntüler hiç bir ortamda paylaşılmamalıdır. Şunu unutmamalıyız ki, son süreçte eylemler sebebi ile dava açılan kişilerin görüntü ve fotoğrafları sosyal medyadan da alınarak kullanılmaktadır.
Bu süreçte de G20 tutsaklarını sahiplenmeliyiz. Polis saldırısına maruz kalanları , haksız ve hukuksuzca yargılanmak istenenleri ne kadar savunup destek olursak, bu saldırılarda o derece boşa çıkartılacaktır. Bu vesile ile devrimci, demokrat ve tüm kesimler son süreçte gerçekleştirilen saldırılara karşı duyarlı davranmalı ve gelişebilecek ani eylemlere hızlıca katılım sağlamalıdır.
Kahrolsun Emperyalizm!                              
Yaşasın Mücadelemiz !
ATİF-Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu
ATİF Bildirisi indir

No comments:

Post a Comment