Monday, July 11, 2022

Persian/Dari Translation of [Report and decisions made by the meeting of ICSPWI 1 July 2022], which has been translated from our side.

گزارش و تصامیم اتخاذ شده

در جلسه « کمیته بین المللی پشتیبانی از جنگ خلق در هند (ICSPWI) »

تاریخ اول جولای ۲۰۲۲

ترجمه: کمیته روابط بین المللی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

نشست بین المللی کمیته های پشتیبانی از جنگ خلق هند، از کشورهای مختلف برگزار شد. اشتراک کنندگان و حاضرین کمیته های بین المللی پشتیبانی از جنگ خلق هند ، با سردادن شعار انترناسیونال و شعارهایی در گرامی‌داشت پنجاهمین سالگرد وفات رفیق چارومازومدار و چهلمین سالگرد وفات رفیق کانهای چاترجی و سازندگان انقلاب هند و همه جانباختگان انقلاب هند، جلسه را افتتاح کردند.

کمیته‌ها دوازدهمین سالگرد قتل رفیق آزاد را گرامی داشتند و سند حزب کمونیست هند (مائوئیست) را بصورت زنده که در خدمت انقلاب هندوستان قرار گرفته و مسیر شالوده گذاری و توسعه حزب را پیموده است، قرائت نمودند.

پس از جلسه دو سند مهم که قبلا توسط حزب کمونیست هند (مائوئیست) ارسال شده بود، برای شرکت کنندگان در جلسه توزیع شد که از طریق آنها برای همه افراد حامی جنگ خلق هند، در سطح جهان تکثیر

گردیده بود.

این اسناد در جریان همین ماه (جولای) به تمامی احزاب و سازمان های کمونیست م ل م، به تمامی نیروهای انقلابی، به تمامی نیروهای ضد امپریالیستی، به تمامی انجمن های دموکراتیک و حقوق بشری و تمامی پرولترها و توده های مبارز در هر شکل و شمایلی و به هر مناسبتی منتشر خواهد شد تا زمینه حمایت از جنگ خلق هند و سراسر جنگ‌های خلق در سطح جهان را در چارچوب مبارزات توده‌ها افزایش دهد.

پس از قرائت و قدردانی قوی، اسنادی که الهام بخش تمامی سخنرانی ها و مباحث جلسه بود تدوین گردید.

متعاقبا گزارشی در مورد فعالیت های انجام شده قبلی در مورد جلسه روز بزرگ بین المللی اقدام عمل مشترک ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱ که در تعداد زیادی از کشورهای اروپا، آسیا، آمریکای لاتین و شمال آفریقا جشن گرفته شد، به جلسه ارائه گردید.

در تقویت همین روز، جلسه‌ی بین المللی در پایان ماه جنوری در ایتالیا برگزار شد، پوسترهایی در ۱۰ فبروری تکثیر گردید، یک هفته راهپیمائی با اقدام مهم برای آزادی زندانیان سیاسی هند، ترکیه و تمامی زندانیان سیاسی سراسر جهان، در مقابل سفارت هندوستان در بروکسل توسط رفقای ترکیه سازماندهی گردید که مرحله جدیدی از مبارزات طولانی را آغازگر بود. ما به کمپاینی که توسط زنان در ایتالیا صورت گرفت باید توجه کنیم، کمپاینی که توسط سلاید و سخنرانی همراه بود و موفقیت بزرگی در جنبش زنان را به نمایش می گذاشت.

در گالیسیه [ایالت هسپانیه] به دنبال فراخوان حزب کمونیست هند (مائوئیست) برای افشاء حملات طیارات بدون سرنشین که بالای مردم «بوستر» از طریق رژیم نسل کش و فاشیست مودی انجام یافت، کمیته ها پوسترها را به روی دیوارها در سراسر گالیسه ایالت هسپانیه نصب کردند که یک پیام مهم به تمامی کمیته ها بود.

درین جلسه متعاقبا، کمیته ها در مورد چگونگی تقویت کمپاین بین‌المللی، چگونگی ایجاد کمیته‌های حمایتی در تمامی کشورها، نحوه برخورد با تضاد، نقص اشتباهی که در این فعالیت‌ها پدیدار می‌شود، نحوه مبارزه با تفرقه ای که می‌تواند تضعیف شود و نحوه مبارزات بین المللی علیه نقشه های بدنام امپریالیزم که از رژیم هندوتوا فاشیست نسل کشی مودی حمایت می کند، بحث و گفتگو کردند.

در حالی که تمام جهان می تواند در حمایت از مردم هند به عنوان بخشی از مبارزه بین المللی پرولتاریا و مردم تحت ستم، علیه امپریالیزم پوسیده ای که جهان را به سمت جنگ جهانی امپریالیستی سوق می دهد و خواهان شورش علیه مردم است، متحد شوند.

در این جلسه تصمیمات فوری برای مبارزه علیه اقدامات دشمن در تمامی کشورهای در صورت امکان گرفته شد:

در هفته جانباختگان، ۲۸ جولای الی 3 آگست که توسط حزب کمونیست هند (مائوئیست)، راه اندازی خواهد شد، یک طرح بزرگ برای بسیج عمومی تمام نیروها به شکلی که ضمایم برناموی آنرا وضاحت خواهد داد، در همه کشورهایی که کمیته ها وجود دارد و در همه کشورهایی که می توانند درین روز به این کمیته ها بپیوندند، راه اندازی خواهد شد. تبلیغات بنر، پوسترهای رفقا چارومازومدار (CM) و رفیق کانهای چاترجی ( KC) به افتخار همه جانباختگان، پخش کتاب، کتابچه، اسناد توسط حزب کمونیست هند (مائوئیست) توسط روشنفکران و سازمان های حامی شان، که به تاریخ و جایگاه حزب کمونیست هند (مائوئیست) و جنگ خلق با پخش اعلامیه و شعار هفته جانباختگان در کشورهای مختلف میتواند کمک کند.

در ۹ آگست، در روز جهانی مردمان بومی، کمیته ها با پوسترها و اشکال مشارکت فعال به این روز خواهند پیوست.

در هفته های ۱۳ تا ۱۹ سپتامبر به جاده ها خواهیم ریخت و در مقابل سفارتخانه با حداقل نیروی خود میتوانیم تجمع کنیم، و در کارخانه ها و مکان های تجمع مردم، جلسات مبارزات طبقاتی را برای گسترش و ارتقاء مبارزه لازم در برابر حملات طیارات بدون سرنشین و سیاست های نابود کننده زندانیان در زندان ها را میتوانیم بسط و توسعه دهیم.

کمیته ها با اشتیاق فراوان از تصامیم حزب کمونیست هند (مائوئیست) برای تدویر جشن چنین هفته ای در سراسر هند استقبال نمودند که این کار باعث ایجاد پل ارتباط بین المللی همبستگی بین توده های مبارز خواهد شد.

کمیته ها با قاطعیت، تواضع و روحیه وحدت طلبانه تلاش نمودند تا همۀ حامیان بر اختلافات خود غلبه کنند و امکان موفقیت اقدامات برنامه ریزی شده و به ویژه اقدامات هفته ماه سپتامبر زندانیان سیاسی را فراهم نمایند.

جنگ خلق، سلاح هند و نشانه پیشروی تمام پرولتاریا و مردمی است که در این روزها از اکوادور در آمریکای لاتین تا فلسطین ، سریلانکا در آسیا قیام می کنند.

این نشست با نتیجه گیری اشتراک کنندگان به پایان رسید که دستاوردهای و فیصله هایی را به همراه داشت اما بسیار کارهایی است که باید روی دست گرفته شود.

پیش به سوی حمایت از جنگ خلق در هند!

با درودهای سرخ !

اول جولای ۲۰۲۲

 


With Communist Greeting
IRC-CMPA

No comments:

Post a Comment