Wednesday, February 16, 2022

from Turkey to ICSPWI meeting - ICSPWI info

 

Hindistan’da HKP(Maoist) Önderliğinde Sürdürülen Halk Savaşı ve HKP(Maoist) Tutsakları İle Enternasyonal Dayanışma Toplantısı Gerçekleştirildi

0 1 Şubat 2022 11:39 am

2022 Ocak ayında  İtalya`da, “Hindistan’daki Halk Savaşını Uluslararası Destekleme Komitesi” (International Committee in Support to the People’s W


HKP(Maoist) ÖNDERLİĞİNDE HİNDİSTAN’DA SÜREN HALK SAVAŞI’NA SELAM OLSUN!


HKP(Maoist)

2022 Ocak ayında  İtalya`da, “Hindistan’daki Halk Savaşını Uluslararası Destekleme Komitesi” (International Committee in Support to the People’s War ın India) tarafından koordine edilen dayanışma toplantısına; Türkiye, Galiçya, Tunus, Avusturya, Afganistan, Fransa, İtalya`dan Marksist-Leninist-Maoist Parti ve örgütler katıldılar. Tüm dünyada devrim, sosyalizm ve komünizm mücadelesinde ölümsüzleşenler ve Hindistan’da Halk Savaşında şehit düşen halk savaşçıları ile komünistler anısına yapılan saygı duruşu ve Enternasyonal marşının söylenmesiyle  toplantı başladı.

Yapılan uluslararası toplantıya katılan parti ve örgütler yaptıkları konuşma ve değerlendirmelerde Hindistan`da süren Halk Savaşı ve Yeni Demokratik Devrim mücadelesine nasıl ve hangi etkinlik biçimleriyle destek vereceklerine dair görüş ve önerilerini sundular.

TKP/ML Enternasyonal Komitesi,  Hindistan`da, Hindistan Komünist Partisi (Maoist) önderliğinde MLM çizgide sürdürülen Halk Savaşı ve Yeni Demokratik Devrim mücadelesiyle proleter enternasyonalist ruhla dayanışmayı sürdüreceklerini belirtirken aynı zamanda gerçek proleter enternasyonalizmin komünistlerin kendi ülkelerinde devrimi büyütmekle olacağını ifade etti. Aynı zamanda, Hindistan Halk Savaşı ile dayanışma kampanyasına ve özelde HKP(Maoist) tutsakları ile dayanışmalarını TKP/ML`nin 50. kuruluş yılı kampanyası faaliyetleri kapsamında da sürdüreceklerini belirtti.

Bu toplantıya çeşitli nedenlerle katılamayan İspanya, Brezilya, Kolombiya, Nepal, Pakistan, Arap Komitesi, Norveç, İsveç, İsviçre Kanada, Çin vb. ülkelerdeki MLM örgütlerden ve Türkiye’den MLKP tarafından gelen destek mesajları okundu.

Toplantının devamında Hindistan Komünist Partisi (Maoist)’in Kasım 2021`de başlattığı kampanya ve yaptığı enternasyonal dayanışma çağrısı çerçevesinde; Hint gericiliğine ve faşist Modi iktidarının “Prahar 3” adıyla HKP(Maoist) ve halka karşı yürütülen karşı-devrimci operasyona karşı gerçekleştirilen protestolar ve Hindistan`da sürdürülen Halk Savaşıyla dayanışma çalışmaları kapsamında, Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarında yapılan eylem ve etkinlikler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Yine,  Şubat ve Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak çalışmalar, dayanışma etkinlikleri ve eylem takvimi planlandı. Hindistan Halk Savaşıyla dayanışma ve Uluslararası Tutsaklar günü nedeniyle 18-24 Mart tarihleri arasında devrimci ve komünist tutsaklarla dayanışma etkinlikleri ve Hint devletinin baskılarını protesto eylemlerine dair etkinlikler yapılması  kararlaştırıldı.

Dayanışma faaliyetlerine yönelik ortak afiş tasarlanması dünya genelinde tek tek ülkelerde MLM örgütlerce yapılacak çalışma ve devrimci faaliyetlerin anti emperyalist mücadele  kapsamda genişletilmesine yönelik devrimci, demokratik örgüt ve çevrelerin desteğinin alınması çabası içinde olunması ve  kampanyanın etkisinin genişletilmesine yönelik  ortak anlayış benimsendi.

İki gün süren toplantı, “Yaşasın Marksizm-Leninizm-Maoizm”, “Lal Selam”, “Yaşasın Hindistan Komünist Partisi (Maoist)” sloganları ve Enternasyonal Marşın hep birlikte söylenmesiyle sonlandırıldı.

Ocak 2022


No comments:

Post a Comment