Friday, April 29, 2016

Sweden - Antirevisionistiskt 1 maj

Anti-revisionismen är årets första maj-tema. Tanken är att detta skall tjäna till att långssiktigt etablera begreppet revisionism i den marxistiska betydelsen i Sverige. En kommunistisk rörelse löper ständigt risk att förfalla genom att olika varianter av revisionistiska/liberala tankegångar får dominera och i Sverige är arbetarrörelsen i det stora hela kraftigt försvagad och splittrad av revisionismens ideologiska inflytande. Det är dags att vi tar de ideologiska frågorna på allvar eftersom revisionismen är kapitalistklassens förlängda arm i arbetarrörelsen. Bara genom att föra kamp och ”driva ut” dessa idéer kan rörelsen få nytt liv så att vi kan pressa tillbaka och slutligen besegra den härskande klassen.
2016-04-28 23_11_42-New CorelDRAW X7 Graphic.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

No comments:

Post a Comment