Monday, April 30, 2018

Fransa Partizan/Özgür Gelecek: Mayıs’a alanlarakaypakkaya-partizan
Fransa Partizan/Özgür Gelecek, işçi sınıfının birlik ve mücadele günü 1 Mayıs’ta Strasbourg, Paris, Mulhouse, Nancy ve Lyon’da, işçi haklarına, göçmenlere karşı saldırılara “dur” diyerek etkinliklerin yapılacağı alanlara çağrıda bulundu.

130 yılı aşkın bir süredir kutlanan, uluslararası işçi sınıfının birlik ve mücadele günü 1 Mayıs, bu yılda aynı kararlılık ve coşkuyla alanlarda kutlanılıyor.

Fransa Partizan/Özgür Gelecek, yayımladığı açıklama ile “Fransız burjuvazisi, Macron eliyle işçi haklarını daha da budamak için yeni yasalar çıkarmaktadır. Macron, Margaret Thatcher’in izinden giderek, işçi sınıfına, emekçilere ve de göçmenlere yönelik saldırılarını artırmaktadır. “Demokrasi” görüntüsü adı altında, emperyalist burjuvazinin karını artırmak ve çalışanları ise daha da yoksulluğa itecek yasalar çıkarmak istiyor. Bugüne kadar olduğu gibi, işçi sınıfı, emekçiler ve gençlik, kan emici bu yasalara karşı direnecektir” dedi
Göçmenlere yönelikte saldırıların artığının altı çizilen açıklamada, “Akdeniz’in bir göçmen mezarlığı olmasının baş sorumlularından biri de Fransız burjuvazisidir” denildi.
Fransa Partizan/Özgür Gelecek, her yıl olduğu gibi bu yılda 1 Mayıs alanlarında haykıracakları talepleri şu şekilde sıraladı: “İşçi sınıfının mücadelesini daha ileri taşımak için, yüksek ücret ve yüksek maaş için, göçmenler üzerindeki tüm baskıların kaldırılması için, bütün faşist örgütlenmelerin ve faşist propagandaların yasaklanması için, emperyalist saldırganlığa ve emperyalist savaş tehlikesine karşı mücadele için, Fransız emperyalizmi, Suriye ve diğer ülkelerden askerlerini derhal çekmesi için, bütün uluslardan işçilerin birliği ve ortaklaşa mücadelesi için.
174  

No comments:

Post a Comment