Friday, September 9, 2022

13/19th september in turkish

Hindistan’daki Halk Savaşını Destekleme Uluslararası Komitesi: Küresel Eylem Haftası’nda Harekete Geçmeye Çağırıyor


Küresel Eylem Haftası’nda Harekete Geçelim!

ICSPWI, Hindistan’daki siyasi tutukluların serbest bırakılması ve Hindistan devletinin kırsal kesimdeki insanlara yönelik insansız hava aracı saldırılarının durdurulması için Küresel Eylem Haftası’nda harekete geçmeye çağırıyor.

Hindistan’daki Halk Savaşını Destekleme Uluslararası Komitesi (ICSPWI) tüm devrimci parti ve örgütleri, tüm enternasyonalist örgütleri, sanatçıları, entelektüel dünyanın demokratik kesimlerini, ulusal kurtuluş hareketlerini, ilerici kadın örgütlerini, tüm demokratik ve halk hareketlerini, tüm devrimci bireyleri, işçileri, köylüleri, gençleri ve öğrencileri; 13-19 Eylül haftası için seferberliğe katılmaya ve bunu dünya çapında bir başarıya dönüştürmeye çağırıyor.

Modi faşist rejiminin suçlarının kınanmasını dünya sokaklarına ve özellikle Hindistan Devleti’nin büyükelçiliklerine taşıyalım. Hindistan elçilikleri, bu devletin halka karşı işlediği suçları bildiğimizi açıkça ortaya koymak için seferberliğimizin hedefi olmalıdır.

Başbakan Modi halka karşı, tüm demokratik örgütlere karşı, Dalitler ya da yerli halklar (Adivasis) gibi ırkçı ve feodal kast sisteminin dışında kalan herkese karşı, ulusal baskıya maruz kalan Hindistan Devleti halklarına (Keşmir, Naga, Asom, Manipur ve Bodo) karşı, sanatçılara karşı, Müslümanlar, Hıristiyanlar gibi dini azınlıklara karşı, işçilere karşı vb. bir savaş yürütmektedir. Halka karşı bu savaşta Hint ordusunu, paramiliter güçleri, insansız hava araçlarını sivil halka (gösteriler, toplantılar, düğünler, cenazeler vb.) saldırmanın en etkili yolları olarak kullanıyorlar. Şehirlerde herkes “şehir Maoisti” olmakla suçlanabilir ve Yasadışı Faaliyetleri Önleme Yasası (UAPA) veya İsyan Yasası vb. uyarınca suçlanabilir. Kırsal kesimde ise yerli halkın kaçırılması ve öldürülmesine sıkça rastlanmaktadır. Ayrıca kadınlar söz konusu olduğunda polis, paramiliter güçler ya da Hint ordusu tarafından tecavüze uğramaları da sık rastlanan bir durumdur.

Hindistan’da neredeyse tüm siyasi mahkumlara acımasızca işkence yapılmaktadır. Bu işkenceler, kötü hijyenik koşullar, temiz su eksikliği, tıbbi bakım eksikliği, ilaç eksikliği ve kalitesiz yiyeceklerin neden olduğu ölümlere eklenen önemli sayıda ölüme neden olmaktadır.

Hindistan hapishanelerindeki durum trajikse, kadın siyasi mahkumlar için durum daha da kötüdür. Hindistan hapishane sistemi, Hindistan’ın sömürge olduğu dönemde İngiliz devleti tarafından kullanılan hapishane sisteminin bir kopyasıdır. Kadın mahkumları “saree” (sari: geleneksel Hint kıyafeti çn.) giymeye zorluyorlar ve bunu giymemek gardiyanlara daha fazla istismar için “yetki” veriyor. Siyasi suçlarla itham edilen kadınlara karşı bir silah olarak kullanılan tecavüz ve diğer cinsel saldırılar Hindistan hapishanelerini insan kıyımının yaşandığı bir yer haline getirmektedir. Hindistan hapishanelerinde her yıl 1.900 ila 2.100 kişi ölmektedir.

Hindistan Komünist Partisi (Maoist) Hindistan’da başarılı bir Küresel Eylem Haftası için Hindistan devrimci hareketini harekete geçiriyor. HKP (Maoist) şu anda var olan en büyük komünist partidir. Bu Parti, dünyanın en büyük kızıl ordusu olan Halk Kurtuluş Gerilla Ordusu’na (HKGO) önderlik etmektedir. Yarı-feodal toplumsal ilişkilerin damgasını vurduğu bir toplumu ezen burjuva devletine karşı kitlelerin halk savaşına önderlik eden bir partidir.

Talepler

1) Siyasi tutukluların koşulsuz serbest bırakılması.

2) Modi hükümeti ve Chhattisgarh eyalet hükümeti tarafından hareket alanlarında gerçekleştirilen insansız hava aracı saldırılarının durdurulması.

3) Sosyal ve siyasi mücadelelerle suçlanan tüm mahkumlar siyasi mahkum olarak kabul edilmelidir.

4) UAPA, AFSPA ve çeşitli eyaletlerdeki “Güvenlik Yasaları” yürürlükten kaldırılmalıdır. “Fitne” suçu Hindistan Ceza Kanunu’ndan çıkarılmalıdır. Bu yasalar kapsamında suçlanan tüm mahkumlar koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır.

5) Mahkumların, özellikle de siyasi mahkumların ve kadın siyasi mahkumların haklarının ihlal edilmesine ve maruz kaldıkları zulme son verilmelidir.
6) Hapishane Yönetmelikleri yeniden düzenlenmelidir. Hapishanelerdeki koşullar bu yönetmeliklere uygun olarak iyileştirilmelidir.

8) Adaletsizliğe karşı sesini yükselten insanlara yönelik sansür kaldırılmalıdır.

9) Yerli halkların ülkenin doğal kaynaklarını koruma mücadelesine yönelik baskılara son verilmelidir.

10) Hükümetin Keşmir, Naga, Asom ve Manipur gibi ulusal kurtuluş hareketlerine ve örgütlerine yönelik acımasız baskısı durdurulmalıdır.

11) İşçilere, köylülere ve diğer ezilen sınıflara, öğrencilere ve gençlere, öğretmenlere, dini azınlıklara, Dalit halkına, kadınlara ve diğer ezilen kesimlere yönelik Hindutva Brahmanik faşist saldırısı durdurulmalıdır.

ICSPWI

Englısh: https://www.tkpml.com/international-committee-in-support-of-the-peoples-war-in-india-calls-for-action-in-the-global-week-of-action/?swcfpc=1


No comments:

Post a Comment