Tuesday, September 27, 2022

The revolutionary uprising of the oppressed masses in Iran

. .....This is a great mass uprising to overthrow the Islamic Republic. There is no leadership at the moment. The masses in the street belong to the working class and other laboring classes and the middle classes, and currently the conflict is for freedom and democracy and against tyranny and dictatorship. The movement is getting wider day by day.


With friendly greetings

 red road of iran(maoist group)

 جنبش انقلابی توده های تحت ستم ایران


ایران بار دیگر صحنه نبردی بزرگ شده است. نبرد خلق و ضد خلق، نبرد آزادی با استبداد و دیکتاتوری، نبرد خرد با حکومت جهل.

قتل مهسا امینی به وسیله ی نیروی انتظامی

روز چهارشنبه 23 شهریور 1401( 14 سپتامبر 2022) مهسا امینی دختر 22 ساله کرد به وسیله ی گشت ارشاد که اینک به درستی از سوی زنان و توده های مردم به عنوان گشت کشتار نامیده می شود به بهانه ی «پوشش نامناسب» دستگیر می شود و پس از چند ساعت جسدش بدون علائم حیاتی به بیمارستان کسری تهران منتقل می شود و پس از دو روز در کما بودن جان می سپارد.

زینا (نام کردی مهسا به معنای زندگی) دختری اهل کردستان بود. مردمی که نماد مقاومت و مبارزه علیه جمهوری اسلامی و حکومت دیکتاتوری خمینی و خامنه ای بوده اند.

مراسم عزاداری مهسا در سقز به یک حرکت بزرگ تبدیل شد

مراسم عزاداری مهسا در سقز محل زندگی مهسا یکی از شهرهای کردستان ایران برگزار شد. در این مراسم زنان روسری از سر برداشتند و در شهر توده مردم در اعتراض به این جنایت حکومتی گردهمایی و راهپیمایی کردند.

جنبش سراسر ایران را در بر می گیرد

توده های مردان و زنان در پشتیبانی از مبارزات توده های شهر سقز جنبش بزرگی را آغاز کردند و این جنبش به سرعت تمام شهرهای ایران را فرا گرفت. از کردستان تا بلوچستان و از آذربایجان تا بندرعباس.

این نبرد سختی است از طرف همه اقشار مردم ایران، به ویژه کارگران و کشاورزان و طبقات زحمتکش جامعه ایران، علیه حکومت جانیان، دزدان و مال پرستان و فاسدان و فریبکاران و حقه بازان. این حرکت تمامی این نظام را با خامنه ای جنایتکار در رآس آن تکان داده است.

مبارزه ای چهل ساله

تاریخ طولانی این نبرد بزرگ توده ای به همان دوران انقلاب 1957 بر می گردد. همان زمانی که استبداد به آزادی اعلان جنگ داد و آن را به پس راند و حالا 41 سال است که بر آن حکومت می کنند. جنبه اصلی مبارزات کنونی مبارزه برای آزادی و برای استقرار یک حکومت دموکراتیک و مستقل بوده است.

فرزندان طبقه کارگر و زحمتکش بدنه اصلی جنبش هستند

مردان و زنان و دختران و پسرانی که در خیابان ها علیه این نظام و علیه دیکتاتوری خامنه ای شعار می دهند متعلق به توده های زحمتکش و در راس آنها طبقه کارگر و کشاورز و لایه های پایین و میانی متوسط ​​هستند. اینها جمعیت اصلی کشور هستند. حضور طبقات مرفه هنوز آنچنان محسوس نیست و اقشار مرفه هنوز آن طور که باید به این طبقات نپیوسته اند.

دانشجویان

پس از مدت ها افول جنبش دانشجویی که دلایل مختلفی دارد، ورود دانشجویان به میدان مبارزه، رنگ دیگری به جنبش آزادی کنونی داد. در بسیاری از دانشگاه های ایران، دانشجویان تجمع و راهپیمایی برگزار کردند و با نیروی انتظامی و بسیج درگیر شدند.

شکل مبارزه

این مبارزه تاکنون تا حدودی مسالمت آمیز و تدافعی بوده است، اما هر آنچه در جریان است از صلح آمیز و تدافعی به خشونت آمیز و تهاجمی تبدیل شده است. عبارتی که اکنون در اکثر درگیری ها از توده مردم شنیده می شود این است:

"بزنید این موجودات پست فطرت را !"

و این زنان و مردان ایران هستند که این مزدوران حکومت و دشمنان توده مردم را مجازات می کنند. اشکال حرکت

اشکال اصلی این حرکت، گردهمایی و راهپیمایی و شعار خوانی است. شعارها عموماً از همان ابتدا علیه گشت ارشاد، نیروی انتظامی و بسیج و دولت و «آخوند باید گم شود» و «مرگ بر دیکتاتوری» و «مرگ بر خامنه ای» و «مرگ بر اصل ولایت» است.

مداخله یگان ویژه و نیروی انتظامی و سپاه پاسداران یا بهتر بگوییم سپاه کشتار که اکنون تمام شریان های اصلی سیاسی، نظامی و اقتصادی را در دستان خود متمرکز کرده است، باعث شده است که توده های مردم به ضد حمله علیه مزدوران و این سپاه جهل بپردازند. موتورهای نیروهای سرکوب و خودروهای «گشت ارشاد» را آتش زنند و با مشت و لگد خود آنها را به کتک گیرند.

بازتاب جهانی جنبش

این جنبش در سراسر جهان بازتاب داشته و همراه با مردم ایران، توده های ایرانی مهاجر را در تمام کشورهای جهان فعال کرده است. بسیاری از هنرمندان و ورزشکاران کشته شدن مهسا امینی را محکوم کرده و به نفع جنبش توده ای موضع گرفته اند.

خامنه ای و پاسدارانش وحشت کرده اند!

خامنه ای از طبقه کارگر و جنبش توده ای می ترسد. برای این که طبقه کارگر و مردم ایران متحد شوند و جنبش به یکباره همه جا را بپوشاند و جهانی شود و مهم تر از آن ادامه یابد.

اینها دشمنان اصلی خامنه ای و پاسداران او هستند:

مردم متحد، جنبش جهانی همه طبقات اجتماعی و تداوم این جنبش

آنها به خوبی می‌دانند که اگر مردم متحد باشند و جنبش کنونی از تداوم برخوردار باشد، نه می‌توانند آن را کنترل کنند و نه از فروپاشی داخلی خود جلوگیری کنند. ادامه جنبش در نهایت به معنای سست شدن بندهای استبداد و تجلی ناتوانی سپاه کشتار و نیز متلاشی شدن باندهای حکومتی و متلاشی شدن بیشتر حکومت از درون است. اینها دو روی یک سکه هستند. به همین دلیل است که می خواهند خود را متحد و قدرتمند و شکست ناپذیر جلوه دهند. به طوری که مردم از آن بترسند. به طوری که فکر کنند نمی توانند آن را سرنگون کنند و به اسارت و بردگی تن دهند. این است که سریع لشکر کشی می کند و سریع تیراندازی می کنند و عده ای را می کشند.

پیشروی و عقب نشینی دولت

شکی نیست که جناح و باند خامنه ای و به اصطلاح هسته سخت قدرت آنقدر احمق هستند که عقب نشینی نمی کنند. جدا از غافلگیری و ناآماده بودن و عموماً ناتوانی در واکنش فوری به جنبش یا ترس از عواقب این گونه واکنش ها، روش کلی آنها تا کنون و در بیشتر مواقع این بوده است که اجازه دهند جنبش توده ای مقداری از نیروی خود را تخلیه کند. آهسته و پس از آن و از منظر آنها وقتی خسته می شوند و با سازماندهی نیروها و برنامه ریزی خود به ضد حمله همه جانبه و سرکوب حداکثری بپردازند.

مبارزه با جهنم تحجر و استبداد

سران مومیایی این نظام پوسیده و حامیان اندک آن، جهنمی بزرگ در ایران ایجاد کرده اند، جهنمی از جهل و آزادی کشی و استبداد تا مردم را به «بهشت» موعودشان ببرند. مبارزه کنونی مردم ایران علیه این جهنم و برای آزادی است و تا به دست آوردن آن ادامه خواهد داشت.

پیشرفت و تکامل این قیام بزرگ بدون شک توده های کشورهای منطقه و جهان را تحت تاثیر قرار داده و تغییرات جدیدی را به همراه خواهد داشت.زنده باد جنبش آزادیبخش و دموکراتیک زنان

زنده باد جنبش آزادیخواهانه و دموکراتیک توده ها

مرگ بر جمهوری اسلامی

برقرار باد جمهوری دموکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر

گروه مائوئیستی راه سرخ ایران

6 مهر 1401

26 سپتامبر 2022


Google English translate

The revolutionary uprising of the oppressed masses in Iran


Iran has once again become the scene of a big battle. The battle of people and anti-people, the battle of freedom with tyranny and dictatorship, the battle of wisdom with the rule of ignorance.


The killing of Mehsa Amini by the government police

On Wednesday, September 23 (corresponding to September 14, 2022), Mahsa Amini, a 22-year-old Kurdish girl, was killed by the Irshad patrol, which has now been rightly called the killing patrol by women and masses of people, under the pretext of "finding hair" and "covering". "Improper" is arrested and after a few hours his body is transferred to Kasri Hospital in Tehran without any vital signs and then he dies in a coma for two days.

Zina (Kurdish name Mehsa means life) was a girl from Kurdistan. A people that has been a symbol of resistance and struggle against the Islamic Republic and the dictatorial government of Khomeini and Khamenei.


Mehsa's mourning ceremony in Saqqez turned into a big movement

Mehsa's mourning ceremony was held in Saqez, where Mahsa lived, one of the cities of Kurdistan, Iran. In this ceremony, the women took off their headscarves and in the city, the masses gathered and marched in protest of this government murder.


The movement covers all of Iran

In support of the struggle of the masses of Saqqez city, the masses of men and women started a great uprising and this uprising quickly covered all the cities of Iran. From Kurdistan to Baluchistan and from Azerbaijan to Bandar Abbas.

This is a fierce battle on behalf of all classes of the people of Iran, especially the workers and farmers and the hardworking classes of the Iranian society, against the government of Janyans, against thieves and corrupt people who collect wealth, and against hypocrites, deceivers and tricksters. This movement has shaken the body of this tyrannical regime, with the criminal Khamenei at the head of it.


A forty-year struggle

The long history of this great mass battle goes back to the same time as the 1957 revolution. The same time when tyranny and stonewalling declared war on freedom and pushed it back, and now they have been ruling it for 41 years. The main aspect of the current struggle has been the struggle for freedom and for the establishment of a democratic and independent government.


The children of the working classes are the main body of the movement

Men and women, girls and boys who are chanting in the streets against this system and against the Khamenei dictatorship belong to the toiling masses, and at the top of them are the working class and farmers, and to the lower and middle layers of the middle class. These are the main population of the country. The presence of the affluent classes is still not so noticeable and the affluent layers have not yet joined these classes as they should.


University Students

After the decline of the student movement for a long time, which has various reasons, the entry of students into the battlefield gave another color to the current freedom movement. In many universities of Iran, students held rallies and marches and clashed with police forces and Basij.


fighting form

So far, this struggle has been relatively peaceful and defensive to a certain extent, but everything that is going on has changed from peaceful and defensive to violent and aggressive. The phrase that is now heard from the masses in most conflicts is:

"Beat these rapscallion !"

And these women and men of Iran are the ones who punish these mercenaries of the government and the enemies of the masses.


Forms of movement

The main forms of this movement are gathering, marching and chanting. The slogans are generally against the Irshad Patrol, police forces and Basij and the government from the very beginning and "Makhund must be lost" and "Death to the dictatorship" and "Death to Khamenei" and "Death to the principle of Velayat al-Faqih" are always at the top of them. .

The intervention of the special unit and the police forces and the Revolutionary Guards, or rather the Killing Corps, which has now concentrated all the main political, military and economic arteries in its hands, has caused the masses to counterattack the mercenaries and this Ignorance Corps And make the crime hard. They set fire to the engines of the repression forces and the "guidance patrol" cars and beat themselves with fists and kicks.


Global reflection of the movement

The movement has been reflected all over the world, and together with the people of Iran, it has mobilized the masses of Iranian immigrants in all the countries of the world. Many artists and athletes have condemned the killing of Mahsa Amini and have taken a position in favor of the mass movement.


Khamenei and his guards are terrified!

Khamenei is afraid of the working class and the mass movement. For the working class and the people of Iran to be united and for the movement to cover everywhere at once and become universal and more importantly to continue. These are the main enemies of Khamenei and his guards:

United people, the universal movement of all social classes and the continuation of this movement

They know very well that if the people are united and the universal movement enjoys a certain continuity, they can neither control it nor prevent their own internal disintegration. The continuation of the movement means finally the loosening of the bonds of tyranny and the manifestation of the inability of the killing corps, as well as the disintegration of government gangs and the further disintegration of the government from within. These are two sides of the same coin. That's why he wants to make himself appear unified and powerful and invincible. So that people are in awe of it. So that they don't think they can overthrow it. To give in to submission, captivity and slavery. It is that they march quickly and shoot quickly and kill some people.


Advancement and retreat of the government

There is no doubt that Khamenei's faction and gang and the so-called hard core of power are so stupid that they will not back down. Apart from being surprised and unprepared and generally unable to react immediately to the movement or fearing the consequences of such reactions, their general method so far and for most of the time has been to let the mass movement drain some of its strength. slow and then, and from their point of view, when they are tired and by organizing their forces and planning, they will launch an all-out counter attack and implement maximum repression.


The fight against the hell of petrification and tyranny

The mummy heads of this rotten system and its few supporters have created a big hell in Iran, a hell of ignorance and freedom killing and tyranny to take the people to their promised "paradise". The current struggle of the people of Iran is against this hell and for freedom, and it will continue until it is obtained.

The progress and evolution of this great uprising will undoubtedly affect the masses of the countries of the region and the world and will cause new changes.

Long live the liberating and democratic women's movement

Long live the libertarian and democratic movement of the masses

Death to the Islamic Republic

May the People's Democratic Republic be established under the leadership of the working class

red road of iran(maoist group)

Sep 26 2022

 

No comments:

Post a Comment