Friday, December 26, 2014

Support Rojava-Kobane against ISIS, turkish regime and imperialism - info by Tjen Folket Norway

Fortsatt støtte til Kobane og Rojava


Tjen Folket støtter fortsatt kampen mot IS/Daesh og for et fritt Kurdistan og nydemokrati i Midtøsten.
16. september starta den såkalte Islamske Staten (også kjent som Daesh) sin beleiring av byen Kobane. Kobane er en av byene i Rojava. Rojava er et område nord i Syra som i lengre tid nå har vært administrert av kurdiske frigjøringskjempere, først og fremst partiet PYD som er den syriske varianten av PKK. Slaget om Kobane har nå pågått i over to måneder.
Tjen Folket og andre har sammenlikna kampen om Kobane med slaget om Stalingrad, blant annet har nettavisa The Economist gjort dette. Hvorfor? Selvsagt er det enorme forskjeller på disse slagene – Stalingrad var det viktigste slaget i andre verdenskrig. Over 2 millioner mennesker døde i dette slaget, der det sosialistiske Sovjetunionen klarte å slå nazi-Tyskland tilbake. Men Kobane kan få samme rolle for kurderne – ikke i antall som faller, men fordi det er viktig for nasjonens framtid og kampen mot fascismen.
Kobane er av stor viktighet for alle folkelige krefter i Midtøsten. IS/Daesh er en fascistisk bevegelse i regionen. De står for mer makt til reaksjonære krefter i regionen og bekjemper demokratiske og radikale framskritt. De står for kvinneundertrykking, terror og tyranni som grunnleggende har mange likheter med nazismen i Europa. Tjen Folket har skrevet om dette før.
Ikke bare likner Daesh på Europas fascister, men Rojava har likhetstrekk med Stalingrad. Rojava er en demokratisk og fremskrittsvennlig øy i Midtøsten. Det er en base for kurdisk kamp. YPG – de kurdiske selvforsvarsstyrkene – er hæren som har løsrevet denne basen fra Assad-regimet i Syria. De har heist de kurdiske fargene på flaggstengene i nord-Syria. Kurdistan er ikke bare viktig for kurdere, det er viktig for alle som kjemper mot både imperialisme og reaksjonær islamisme i regionen.


I kampene om Syria, i Irak og i maktkampene mellom regimene i Iran, Tyrkia, Saudi Arabia, Israel – og ikke minst USAs kamp for hegemoni i regionen – har mange radikale tatt parti for en imperialist mot en annen (Russland mot USA) eller for reaksjonære regimer som Assad eller Irans regime, mot USA. Folk har støtta en fraksjon av undertrykkere mot en annen. I dag er det fullt mulig å støtte den kurdiske frigjøringskampen som et alternativ til de bestående maktene.

NB! Kartet kan vise feil.


New Communist Party – Liaison Committee er en gruppe som arbeider for å bygge et revolusjonært kommunistparti og en revolusjonær bevegelse i USA. De har skrevet om situasjonen i Rojava og Syria for øvrig fra et MLM-standpunkt. De har slått fast at Rojava er et baseområde for den nasjonaldemokratiske revolusjonen for et fritt Kurdistan. Kurdistan ble delt mellom fire (fem) stater av de europeiske stormaktene som vant 1. verdenskrig og rev opp det ottomanske (stortyrkiske) riket. Nå peker kampen for Kurdistan framover, ikke bare til et sjølstendig Kurdistan, men til et Midtøsten av sjølstendige nydemokratier – der USA er drevet ut og den reaksjonære islamistiske fascismen er knust. Les mer om denne analysen på NCP-LC sine nettsider.
I kjølvannet av oppmerksomheten rundt Kobane og Rojava, har vestens terrorstempling av kurdiske organisasjoner blitt aktualisert. PKK – Kurdistans Arbeiderparti – er Tyrkias største kurdiske parti, og også største venstreorienterte parti. De har søsterpartier i alle fire hoveddeler av Kurdistan (Tyrkia, Iran, Irak og Syria). PKK kjemper for et sjølstendig Kurdistan men står på terrorlistene i USA og EU. Deres organisasjon og symboler er forbudt i EU og USA. I forbindelse med kampene i Kobane, som ledes av PKK sitt søsterparti, har folk demonstrert mot PKK-forbudet. Se mobiliseringsvideo for demonstrasjon i tyske byen Frankfurt.
Tjen Folket stiller seg uten forbehold solidariske med de som kjemper for et fritt og nydemokratisk Kurdistan. USA forsøker å sette folk opp mot hverandre – de vil sette arabere og kurdere og persere mot hverandre, de vil splitte sunni- og sjiamuslimer fra hverandre. Det samme spillet driver herskerne i Saudi Arabia, Iran, Tyrkia og Israel. Mange krefter i Kurdistan kjemper mot dette, og det frie Rojava støttes ikke bare av kurdere, men av kristne minoriteter av arabere i området og av tyrkiske progressive. Disse garanteres sine rettigheter av den revolusjonære makta i Rojava. Og er truet både av Assad, USA og IS/Daesh.
Folkene i Midtøsten er dessverre splittet i dag, der brødre settes opp mot brødre. Men også folkets fiender er splittet. USA kjemper indirekte med Russland om innflytelse i Syria. USA støtter kurdere mot IS/Daesh, men deres NATO-allierte i Tyrkia er mer redd for den kurdiske bevegelsen og har foretrukket Daehs. Saudi Arabia kjemper mot Tyrkia og Iran, Iran kjemper for innflytelse i Irak og støtter Assad, Israel framstiller seg som venn av kurderne for å svekke sine motstandere i arabiske land – og så videre!
Folket kan utnytte splittelsene mellom fiendene, til å manøvrere. Dette er farlig, for man kan lett bli en del av andres spill. Men det eneste som er risikofritt er å ikke kjempe. Å ikke gjøre noe er i praksis å støtte herskere og overgripere.
Tjen Folket har alltid støttet kurderne, og vil gjøre det helt til kampen krones med et fritt Kurdistan.
Biji Kurdistan – Leve Kurdistan!
Kampen fortsetter til kommunismen!

No comments:

Post a Comment