Tuesday, December 30, 2014

Sweden - against sweden imperialism


Den falska svenska imperialistiska självbilden

1298403_520_3
VÄRLDSREKORD I HYCKLERI? Mycket få erkänner idag det ekonomiska faktum att Sverige är ett imperialistiskt förtryckarland. Ännu färre erkänner att detta ekonomiska faktum ger upphov till en imperialistisk kultur som passar detta ekonomiska faktum. Föreställningen om den svenska kulturens överlägsenhet är så stark i vårt land att det blir till en sanning och idéerna kommer inte från Sverigedemokraterna, de fanns där långt före dem.
En falsk uppblåst självbild
Den svenska självbilden är att svenskarna är de mest generösa av alla folkslag. Svenskarna tror gärna om sig själva som snälla på gränsen till godtrogna och dessutom givmilda, öppna och vänliga. Dessutom finns en föreställning om ödmjukhet mot de som har de sämre ställt och som ser annorlunda ut. I Sverige sopsorterar vi, betalar skatt och skänker pengar till U-länderna. I Sverige har vi haft fred i 200 år och skakar självgott åt krig runt om i världen. Tänk om alla bara kunde vara lika fredliga som oss.
Trampa på sverigemyten
Sveriges grymma historia förnekas och glorifieras. Massmördande kungar som ödelade hela länder och skinnade en svältande befolkning hyllas för sina insatser. Det tysta raskriget mot samer, tornedalingar, judar och romer under hundratals år förtigs. Sverige beskrivs som ett fredligt land trots världsrekord i vapenförsäljning och över ett decenniums krig och ockupation i Afghanistan. Det är tydligen ett generöst land trots att det genom kapitalexporten skeppar hem miljarder från fattiga länder runt om i världen. Utifrån en extremt uppblåst position betraktas invandrat hedersvåld som värre än traditionellt svenskt våld i hemmet. Utifrån samma chauvinistiska position antas högre brottslighet hos invandrargrupper bero på kulturella skillnader, inte sociala osv.
Vad sägs om en ny folklig kultur som slår uppåt och som inte bygger på hyckleri? Man skulle kunna kapa och återuppbygga Musiknätverket Waxholm.

No comments:

Post a Comment