Saturday, March 28, 2015

8. mars i Oslo - Norway

8. mars i Oslo

Tjen folket i Oslo markerte den internasjonale kvinnedagen med egen blokk i 8. mars demonstrasjonen. Tjen folket sammen med venner ropte slagord for revolusjonær kvinnekamp, mot imperialisme og kapitalisme.
Etter demonstrasjonen arrangerte Tjen folket i Oslo et eget arrangement. Arrangementet ble startet med allsang av internasjonalen, deretter innledet et medlem av Tjen folket om YPJ og kurdiske kvinners væpna motstandskamp i Kobane. Etter dette spiste vi felles middag.
Tjen folket i Oslo
08.03.2015     

No comments:

Post a Comment