Tuesday, March 31, 2015

against nazism in Norway

Fascisme – eller en lys framtid

Muslimhatergruppa Pegida har fått mye plass i media i år. Lederen Max Hermansen har blitt en kjendis, selv om han har mislyktes med alt.
Skrevet av en aktivist i Tjen Folket.
Kommunister fra Tjen Folket har vært aktive i kampen mot denne gruppa. Aktivister fra Tjen Folket og venner av oss har deltatt i organiseringen av demonstrasjoner, informasjonsarbeid på gata og kampanjer på nettet. Dette er en videreføring av et arbeid som Tjen Folket alltid har prioritert høyt – kampen mot rasisme og nazisme.

Pegida er nazistisk

Pegida er en nazistisk organisering. Nazisme er synonymt med fascisme og beskriver en politisk bevegelse med tradisjoner tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Fascismen representerer de mest reaksjonære delene av herskerklassen. Den er en bevegelse for å skru klokka tilbake ved å legge skylda for alt som er galt på minoriteter.
I Europa var det spesielt jøder og romfolk (sigøynere) som ble utpekt av fascistene, men i dag har muslimene overtatt rollen som syndebukk. Og fascistene snakker om ingenting mindre enn en ”islamisering” av Europa. Pegidas overpretensiøse navn er Patriotiske Europeere Mot Islamiseringen av Aftenlandene (Europa) og kommer opprinnelig fra Tyskland. Både i Tyskland og i Norge har hitleristiske nazister deltatt aktivt i Pegida. Men for oss er det uvesentlig om muslimer eller jøder pekes ut som hoggestabbe av nazistene, det er innholdet i politikken som er vesentlig.

Fascisme er mørketid og terror, revolusjon er veien til lysere tider

Fascismen vil skru klokka tilbake. Denne reaksjonære tendensen, en ideologi mot framskritt, bygger dels på en idyllisert myte om fortida og dels på en umulig drøm om et samfunn uten forandring. Marxismens grunnsyn er at verden ikke er noe annet enn ting i bevegelse og de stadig skiftende forholdene mellom disse tingene. Forandring er en forutsetning for liv, og bare noe som er dødt er uten forandring. Spørsmålet om Europas fremtid er ikke forandring eller ikke, og heller ikke framover eller tilbake – men hvordan vi går framover. Vi kan gå framover til en lysere framtid, eller vi kan bevege oss inn i mørkere tider.
Fascismens alternativ er mørket. Det mørket som kommer når minoriteter forfølges og makta dyrkes. Når idealet blir å være lik, og forskjeller og forandring sees på som trusler. Det mørket som kjennetegnet den europeiske middelalderen, og Hitlers terrorregime.
Fascismens metode er terroren. Den psykiske terroren gjennom hets og frykt, gjennom å male bildet av en ”indre fiende”, den farlige naboen som vil ”islamisere” alt. Og den fysiske terroren, med Sveriges lasermenn (som skjøt folk som så utenlandske ut), med mordbranner mot moskeer og asylmottak, med gatemarsjer alá tyske Pegida og britiske EDL og i ytterste konsekvens Breivik-terror og konsentrasjonsleire.

Kampen mobiliserer og driver gifta ut

Kommunismen viser en annen vei ut av dagens problemer enn å trekke middelalderens mørke slør ned over Europa igjen. Gjennom klassekamp, organisering av alle undertrykka grupper, gjennom rød makt, folkemakt, og gjennom et fellesskap der folk sine forskjeller får utfolde seg – kort sagt gjennom revolusjon og kommunisme – kan vi skape en verden uten kriser og kriger. Og åpne en lys framtid for Europas alle forskjellige folk.
Dette er kommunismens mål, og vår metode er folkelig solidaritet, organisering og kamp. Bare gjennom sterkt samhold kan de undertrykte slå seg fri. Rasismen og fascismen er gift for folket. Akkurat som enkelte gifter og virus bryter ned immunforsvaret og svekker kroppens motstandskraft, fungerer rasismen demobiliserende. Men kampen mot den fungerer mobiliserende og kan sveise sammen ungdom, undertrykka og arbeidere. Dette er en viktig bakgrunn for at kommunister deltar så aktivt i kampen mot fascismen som vi gjør.
Tjen Folket

29.03.2015     

No comments:

Post a Comment