Friday, September 28, 2018

Erdogan not welcome - Hannover - Germany

HANNOVER: ”Faşizme ve Tek Adam Diktatörlüğüne Hayır!”

HANNOVER|26.09.2018| Bugün Hannover Schillerdenkmal’de saat 14’de Diktatör Erdoğan Almanya ziyaretine ilişkin İnfostand açıldı.Standa PARTİZAN,ATİF Hannover ve Nav-Dem taraftarları Diktatör Erdoğan’ın Almanya’ya gerçekleştireceği 28-29 Eylül ziyaretine ilişkin ”Not Welcome (Hoş Gelmedin)” yazılı resimli bildirileri dağıtıp Berlin ve Köln yürüyüşlerine çağrı yaptı. İnfoStand oldukça yoğun ilgi gördü ve saat 18’de sonlandı.

No comments:

Post a Comment