Monday, September 17, 2018

Tjen Folket Norway Appell i anledning 50 år siden Paris 1968


I mai var Tjen Folket – Kommunistisk Forbund representert på et internasjonalt møte i anledning 50 år siden Paris 1968 og de påfølgende opptøyene dette året. Det var med glede forbundet kunne sende noen til å delta i markeringen.
På møtet deltok blant annet kamerater fra Østerrike, Italia, Tyskland og Irland. Forbundet takker kameratene i Paris for å ha invitert til samlingen, og for å markere opprøret som inspirerte en hel generasjon revolusjonære.
Forbundet framførte følgende hilsen på møtet:


No comments:

Post a Comment