Sunday, January 26, 2014

TKP/ML Merkez Komitesi'nden açıklamaÖlümsüzlerimizin Talimatını Uygulamaya Kilitlenmiş Cüret ve Kararlılıkla Savaşı Büyütelim!

Ocak ayının son haftası olan Devrim ve Komünizm şehitlerini anma haftasına ilişkin Proletarya Partisi Merkez Komitesi tarafından bir açıklama yayımlandı.  “Yoldaşlar, halkımız;” çağrısıyla başlayan açıklamada
Devrimci, komünist hareketin dünya ve ülkemiz topraklarında ölümsüzlüğe uğurladığımız ihtilalci komünist önderlerini, yılmaz kadro ve savaşçılarını, isimsiz kahramanlarını anacağımız ocak ayına girmiş bulunuyoruz. Takvim yapraklarına sığdıramayacağımız denli çetin muharebelere, zaferlere, yenilgilerden öğrenerek insanlığın kurtuluşuna kilitlenen savaşımlara tanıklık eden toplumların ilerleyişi tarihi, onların bilinçli, cüretkâr ve gözü pek şekilde öne atılmaları sayesinde mümkün olmuştur.
İnsanlığa kan kusturmaya, zorbalık ve tahakkümle sömürmeye başlayanların aşağılık ve köleleştirici amaçlarına karşı ölümü ilk kucaklayanlar, haklılığın bedelini, ölümden sakınmayarak gösterdiler. Körleştirici, sağırlaştırıcı, kıyıcı barbarlığın bilinçli, maharetli, yaratan ve üreten ellerin işçiliğiyle yok edileceğine ilk onlar inandı. Karanlığın dehlizlerine mahkûm edilen, baskı ve zorbalığın koyu perdesiyle kapatılan insanlığı aydınlatan, özgürlük ve eşitlik tohumlarını bilinçlere taşıyan ilk onlar oldu. Umut olup tomurcuk tomurcuk açmasını bilenler, zulmün karşısına hep kendilerinden öncekilerin attıkları cüretli adımlara basarak dikildiler.
Bundandır ki devrim ve komünizm gibi soylu bir amaç uğruna yola çıkanların yükü, ölümsüzlüğe kavuşanlara, tüm insanlığa armağan edecekleri devrimle ödenmiş sayılacaktır. Bu yükün bilinçli taşıyıcıları olarak tüm bilgelikleriyle bizlere rehber olan yoldaşlarımıza devrim sözünü yerine getirmeye mahkûmuz. Ezilenlerin kahredici öfkesini, sömürülen ve horlananların sağır edici uğultusunu iktidara taşımaya muktediriz. Yaşayanlar savaşarak ölenlerin maharetli ellerine, bilinçlerine tutunarak, komünizmin engin cephaneliğiyle donatılmış silahlarına sarılarak bu son kavgayı zafere ulaştıracaktır.” denildi.
Kitlelerin gezi isyanıyla edinmiş olduğu mücadele deneyimine vurgu yapılan açıklamada
“Ülkemiz devriminin ideolojik muharebelerle zırhlandığı çelik çekirdek, başta kurucu önderimiz İbrahim Kaypakkaya olmak üzere, 40 yılı aşkın süredir ölümsüz yoldaşlarımızın kanı ve canı sayesinde yıkılmazlığın kalesi olmuştur. “Çeliğin aldığı suyu” unutmayanlar proletaryanın ve halkın davası uğruna canlarını teslim etmekten geri durmadılar.
Kızıla boyanan tarihi tecrübemiz, bedel ödeye/ödete sınıf mücadelesinin ve yaşamın tam ortasında, yıldızlara uğurlanan yoldaşlarımızın talimatını uygulamaya kilitlenmiş bir cüret ve kararlılıkla yol almayı sürdürmektedir. Ülkemiz işçi sınıfına, emekçi ve yoksul halkına, ezilen inanç ve milliyetlerine, yok sayılan kadınlarına ve ötekileştirilenlere sözümüz olsun: tarihin en kanlı düşmanlığıyla bilenen faşist Türk devletinin yıkılmaz kalelerini dövecek, gericiliğin burçlarına şehitlerimizin kanıyla kızıllaşmış proletaryanın kurtuluş bayrağını çekeceğiz.
Gezi İsyanı on yıllardır mayalanan halkımızın öfkesini faşist baskı ve zorbalık karşısında fırtınaya çevirmiş, kitlelerin yığınsal katılımı, AKP'de vücut bulan faşist Türk devletini şaşkınlığa, dahası korkuya sürüklemiştir. Sokakları terk etmeyerek faşizmin baskı ve zor aygıtlarını tecrit eden kitlelerin isyanı; yeni katliamlara, yalan ve manipülasyonlara başvurularak ezilmeye çalışılmış; Gezi İsyanı şehitleri, ödedikleri bedellerle zincirin son halkası olmuşlardır.
Onlar kitlelerin devrimci isyanını bilinçlere kodlayan, öfkesini ve hesap soruculuğunu dizginlerinden boşaltan yeni görkemli ayaklanmaların habercileri olacaktır.” İfadelerine yer verildi.
isyanların egemenler cephesinde büyük bir korku yarattığına değinilen açıklama şu ifadelerle son buldu.
 “İsyanın egemenler cephesinde yarattığı sarsıntının etkileri sürerken, yolsuzluk ve rüşvetin faili olarak suçüstü yakalanan egemenler; kendi klikleri arasındaki kayıkçı kavgasının/dalaşının gölgesinde, sömürü bataklığını örtbas etmeye, karşılıklı hamlelerle pislikleri örtmeye, perdelemeye çalışmaktadır.
İktidarlarını ve varlıklarını asalakça halkımızın kanını emmeye adamış halk düşmanlarının; işçilerin, emekçilerin ve yoksulların emeğinden çaldıklarının hesabını sormak için, yolsuzluk, rüşvet ve sömürüyle ayakta tuttukları saltanatlarını kitlelerin devrimci öfkesiyle birleşerek, başlarına yıkmaya seferber olalım!

Yoldaşlar,
Ölümsüzlük mertebesine ulaşan yoldaşlarımız, küçük muharebelerdeki birikimlerin büyük atılımlara ve zafere götüreceğini söylemektedir.
Büyük bir özveri ve ısrarla girdikleri her yerden bir örgüt yaratarak çıkan, devrimci amaçlar için kitleleri seferber eden yoldaşlarımızın sınıf ve örgüt bilinci bizlere rehber olmalıdır.
Yaşamını ve savaşımını kitlelerin örgütlenmesine adayan, yıkılmaz tek kalenin kitleler olduğunu haykıran yoldaşlarımız kitle faaliyetinde yaratıcı, örgütlenmede usta olmayı öğütlemektedir.
Kitlelerin kabaran öfkesinin geri çekilirken bıraktığı çakıl taşlarıyla yetinmeyi değil, köpüklü
dalgalarıyla birlikte onu kucaklayarak faşizmin kalelerini hırçın şekilde dövmeyi, bunun için harekete geçmeyi söylemektedir.
Parçalayamadıkları gülüşleriyle, düşmana teslim olmayan sadakatleriyle, işkencehanelerde proleter ideolojinin sergilendiği direnişleriyle, son mermisi tükendiğinde kullanılamaz demir parçasına çevirdikleri silahlarıyla yoldaşlarımız, bizlere savaşın sıcak mevzilerinde, barikatlarda, fabrikalarda, amfilerde kitleleri ve devrimi örgütlemeyi emretmektedir.
Onlar kadar fedakâr birer devrim hamalı, alçakgönüllü ve mütevazı, görevlerin yerine getirilmesinde dikkatli ve özenli, düşman karşısında uyanık ve inisiyatifli, atılgan ve cüretkâr olmalıyız.
Onlardan öğrenerek, bilgelikleriyle aklımızı ve yüreğimizi ısıtarak, açtıkları yolu kitlelerin öfkesiyle devrime bağlanan kızıl koridora çevirerek, yaşamda ve kavgada ölümsüz yoldaşlarımızı var edelim, var olalım!

- ŞAN OLSUN ÖLÜMSÜZ YOLDAŞLARIMIZIN YARATTIĞI DİRENİŞ, SAVAŞ VE MÜCADELE GELENEĞİNE!
- ÖLÜMSÜZ YOLDAŞLARIMIZ YAŞIYOR, YAŞAYACAK!
- ONLAR BİLENMİŞ SINIF KİNİ, DEVRİM VE ÖRGÜT BİLİNCİDİR!
- ONLARLA SAVAŞACAK, ONLARLA KAZANACAĞIZ!
- İKTİDARI TKP/ML İLE ALACAK, KIRLARDAN TİKKO İLE KUŞATACAK, BARİKATLARI TMLGB İLE TUTUŞTURACAĞIZ!
- YAŞASIN PARTİMİZ TKP/ML, ORDUMUZ TİKKO, KOMSOMOL ÖRGÜTÜMÜZ TMLGB!

TKP/ML Merkez Komitesi

No comments:

Post a Comment