Tuesday, September 14, 2021

TURQUÍA: TKP/ML MK-SB: PERU DEVRİMİ ÖNDERİ GONZALO YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR

TURQUÍA: TKP/ML MK-SB: PERU DEVRİMİ ÖNDERİ GONZALO YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR!


TKP/ML
TKP/ML

PERU DEVRİMİ ÖNDERİ GONZALO YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR!

Peru Komünist Partisi’nin Komünist Önderi Abimeal Guzman (Gonzalo), 11 Eylül 2021’de Peru Cumhuriyeti Devleti tarafından katledildi. Peru Komünist Partisi’nin önderliğindeki şanlı “Halk Savaşı”nın ideolojik-politik-örgütsel önderi, Peru halkı ile enternasyonal proletaryanın yiğit evladı Gonzalo’ya selam olsun! “Enternasyonal Proleterya”nın komünizm mücadelesinde kesintisiz savaşımı ve Marksizm-Leninizm-Maoizm rehberliğindeki irade ile azmi, Gonzalo’nun devrime ve komünizme bağlılığını devralarak büyümeye devam edecek.

Gonzalo; Peru Komünist Partisi’ni devrimci savaşa önderlik ederek onu sevk ve idare eden teorik yeteneklere ve politik donanıma -uzun soluklu mücadele sonucu- kavuşturan tarihsel bir komünist şahsiyet olarak tarih sayfalarına yazıldı. O, Peru Devrimi’nin ancak “Uzun Süreli Halk Savaşı” ile zafere ulaşacağını tespit ederek bunun Peru’da özgünleşmesini sağladı. 1980’den, tutsak düştüğü 12 Eylül 1992’ye kadar parti önderliğinde “Halk Savaşı” ile Peru halkını devrimci savaşın etkin bir öznesi haline getirmeyi başardı. Faşist Peru Cumhuriyeti Devleti’nin kanlı, boğucu ve yok etmeye odaklı gerici savaşına karşı “Halk Savaşı”nı geliştirerek ilerletti. Latin Amerika’ya ilham verecek komünist bir çizgi inşa etti. Başta ABD emperyalizmi olmak üzere emperyalist güçlerin düşmanlığını onurlu bir şekilde kazanmayı başardı. Zira Rus sosyal emperyalizminin artık sosyalizm maskesini attığı, “sosyalizm ve devrim çağının kapandığı” propagandasının sınıf mücadelesine kanlı bir hançer olarak saplandığı koşullarda Peru Devrimi gelişmekte, ilerlemekte ve başarıya yürümekteydi. Komünist çizgiye ve onun önderliğine yönelik saldırılar bu korku ve endişe ile daha fazla tırmandı. Peru Cumhuriyeti Devleti -ABD emperyalizminin yoğun desteği ile- gerici saldırılarını artırarak 12 Eylül 1992’de Gonzalo ile birçok yoldaşı tutsak aldı. 28 Eylül’de Gonzalo, bir kafes içinde tüm dünyaya teşhir edilerek aşağılanmaya çalışıldı. Gonzalo, “Marksizm-Leninizm-Maoizm”in kudreti ile “Peru Halk Savaşı”nın kesintisiz sürdürülmesini ve kaçınılmaz zaferini “kafes” içinden tüm dünyaya haykırdı. Enternasyonal Marşı’nı sıkılı yumruğu ile söyleyerek proletaryanın yenilmez ve haklı büyük bir davaya sahip olduğu mesajını verdi.

Önder yoldaş Gonzalo, tutsak edildiği tarihten katledildiği güne kadar Callao Deniz Üssü’nde ağır tecrit koşullarında tutuldu. Ailesi, yoldaşları ve tüm dünya ile irtibatı kesildi. Peru Cumhuriyeti Devleti, Peru Devrimi’ni boğmak, tecrit etmek ve yenilgiye uğratmak için onun kurucu ve kuramcı liderinden koparmayı bir çare olarak gördü. Faşist Peru Cumhuriyeti Devleti, tam 29 yıl boyunca -Gonzalo’nun ilerlemiş yaşına, uygun olmayan sağlık durumuna rağmen- ağır tecrit koşullarında ısrar etti. Savaşın, yerel ve uluslararası hukukun tüm normları, kuralları Gonzalo şahsında yok sayılarak ihlal edildi. Önder yoldaş Gonzalo, “Halk Savaşı”na önderlik yaparken, kafeste teşhir edilirken ve 29 yıllık ağır tecrit koşulları altında da emperyalizmin ve gerici Peru Cumhuriyeti Devleti’nin korkusu olmayı başardı.

13 Temmuz 2021’de sağlık sorunlarının ciddileşmesi  sonucu 20 Temmuz’da hastaneye kaldırılan Gonzalo, 5 Ağustos’ta sağlık koşullarında hiçbir iyileşme olmamasına rağmen taburcu edilerek ona özel tahsis edilen ve 29 yıldır tecrit edildiği hapishaneye yeniden gönderildi. 11 Eylül sabahı göz göre göre -bulunduğu tecrit hücresinde- Peru devleti tarafından katledildi. Bu vahşi, gaddar; devrime ve sosyalizme düşman egemenlerin “sınıf kini” ile gerçekleştirdiği bir katliamdır. Gonzalo, emperyalizm ve gerici Peru Cumhuriyeti Devleti tarafından bilerek, isteyerek, özellikle katledilmiştir.

Gonzalo yoldaş, Marksist-Leninist-Maoist güzergâhta geliştirerek yetkinleştirdiği ve dünyada esen gerici rüzgara karşı büyütmeyi başardığı Halk Savaşı çizgisi ile Peru halkının çıkarları için adanmış bir komünist, enternasyonal proletaryanın yiğit, baş eğmez lideri olarak tarihe adını yazdırdı.

Gonzalo yoldaş, Başkan Mao’nun “Marksizm-Leninizm”e katkılarını açığa çıkarma, formüle etme ve sahiplenmede tarihsel bir öneme sahiptir.

O, “Marksizm-Leninizm”in artık Maoizm aşamasına geldiğini teorik olarak ispatlayan ve enternasyonal proletaryaya armağan eden özel komünist bir önderdir. MLM’yi kavrayış ve hayata geçirme düzeyi ile tüm Maoist güçlere ilham kaynağı olmayı başarmıştır.

Şimdi onun anısını sahiplenme zamanı! Onun zor koşullarda, suyun tersten aktığı konjonktürde, başarmanın olanaklı olduğunu gösteren çizgisinde yürüme zamanı…

Tüm halkımız, devrimci güçler, uluslararası komünist ve devrimci hareketler ile örgütlü güçlerimizi Gonzalo’nun devrimci-komünist anısını sahiplenmeye, Peru Cumhuriyeti Devleti’nin katliam politikalarını teşhir etme adına yaygın ve güçlü şekilde anma etkinlikleri ve protestolar örgütlemeye çağırıyoruz! Peru Cumhuriyeti Devleti ile emperyalistlerden bu sınıfsal katliamın hesabını sorma bilinci ve eylemini kuşanmak devrimci görev olarak önümüzde durmaktadır. Ölümsüz yoldaşlarımız kavgamıza ışık, yolumuza yoldaş olmaya devam ediyor. Onların inancı ve kararlılığı ile sınıf savaşımını yükseltmeye, komünizm davasına inancımızı haykırmaya ve mutlaka kazanacağımıza olan güven ile savaşmaya devam edeceğiz.

 

Şan Olsun Komünist Önder Gonzalo’ya!

Şan Olsun “Peru Halk Savaşı”na!

Şan Olsun Kazanmaya Yazgılı Halk Savaşı’na!

Şan Olsun Enternasyonal Proletaryaya!

Şan Olsun Marksizme, Leninizme ve Maoizme!

 

TKP/ML MK-SB

EYLÜL 2021

 

No comments:

Post a Comment