Friday, April 3, 2020

info - Anti-Korona Avrupa Koordinasyonu - from ATIK - for debate


Anti-Korona Avrupa Koordinasyonu kuruldu


“Bütün dünyayı saran Korona Virüs salgınına karşı Avrupa’da yaşayan Türkiyeli ve Kürdistanlı halklarımızın doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilmesine, kendi arasındaki örgütlenmeyi güçlendirmesine ve dayanışmayı büyütmesine katkı sağlamak için Avrupa’da örgütlenen demokratik kurum ve kuruluşlar olarak bir araya geldik ve “Anti-Korona Avrupa Koordinasyonu”nu oluşturduk.
Koordinasyonumuzda kurumsal olarak yer alan kurumlar şöyle; Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK),  Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi (KCDK-E), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Avrupa, Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK), Kürdistan Komünist Partisi (KKP) Avrupa, Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu (AvEG-Kon), Tevgere Jinen Kurd-Ewropa (TJK-E), Maraş Demokratik Dernekler Federasyonu (MARDEF), Yaşanacak Dünya,  Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK), Yeşil Sol Parti Avrupa, Devrimci Parti –Avrupa, Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu (ADEF), Karadeniz Alternatif İnisiyatifi.
Koordinasyonumuz öncelikli görevini halklarımızın Korona salgınından korunmasına katkı sağlamak olarak tanımlamakla birlikte, Korona virüsünün bu çaplı bir pandemiye neden olmasının önünü açan kapitalist, emperyalist sisteme karşı mücadeleyi yükseltmeyi de insanlığın ve doğanın kurtuluşu için bir görev saymaktadır.

Bu koordinasyon aracılığıyla;
1- Öncelikli olarak yaygın bilgi kirliliğini engellemek için, halklarımızın sağlığını korumaya hizmet eden toplumcu hekimler ve sağlık çalışanları, meslek örgütleri ve bilim insanları tarafından yapılan güvenilir açıklama, uyarı ve bilgilendirmelerin yaygın dağıtımını koordine edeceğiz,
2- Avrupa’da yaşayan halklarımız için sağlık örgütlerinin ve ilgili kurumların açıklamalarını anadillerimize çevrilmesini sağlayıp yaygınlaştıracağız. Bunu yaparken, devletlerin insan sağlığını değil kapitalist sistemin devamını ve sermayenin çıkarlarını esas alan uygulamalarını eleştirecek, bunlara karşı Avrupa halklarıyla birlikte ortak mücadele bilinci geliştireceğiz,
3-  Korona salgınına karşı her kurumumuzun ayrı ayrı yürüttüğü çalışmaları (sağlık komitesi, hukuk komitesi, dayanışma faaliyetleri, vs.) mümkün olduğunca birleştirecek, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise koordineli ve eşgüdümlü çalışmalarını sağlayacağız,
4- Başta yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, iltica kamplarında yaşayanlar olmak üzere dezavantajlı kesimlerle dayanışma faaliyetleri örgütleyeceğiz,
5- Karantina günlerinin erkek egemen zihniyetin sonucu olarak kadınlar için kabus günlerine dönmemesi için kadınlarla dayanışmayı ve erkek egemenliğiyle mücadeleyi yükseltecek, bu konuda hazırlanacak bilgilendirme ve uyarıları en geniş kesime yayacağız,
6- Salgına karşı korunmak için öncelikli önlem olan “Evde kal” kampanyasını zorunlu olan sektörler dışında tüm işçileri kapsamalı talebiyle birlikte yaygınlaştırmakla beraber, bu uygulamanın işçiler, işsizler, göçmenler ve küçük-orta esnaf üzerinde yıkıcı sonuçları olmaması için her düzlemde mücadele edeceğiz,
7- Sosyal medya hesaplarımız üzerinden (fb-twt-insta-Youtube/antikoronakoordinasyonu) paylaşacağımız analiz, duyuru, enformasyon videoları, canlı yayınlar, sosyal medya kampanyaları, dijitalden pratiğe uzanan eylem organizasyonları ve düzenli bilgilendirmeyle bu süreci en örgütlü biçimde devletlerin ve sermayenin lehine değil, halklarımızın, emekçilerin ve ezilenlerin lehine atlatılması için çabalayacağız,
8- Sosyal medya üzerinden Türkiye’de ve Avrupa’daki cezaevlerindeki tutsaklar, ilticacıların sorunları ve durumları, işçilerin hakları ve güvenliği, karantina günlerinde kadına yönelik şiddeti durdurma, virüs salgınlarını tetikleyen ekolojik yıkıma karşı mücadele, kapitalizmin kâra dayalı sağlık sistemi ve sağlıkçıların durumu, küçük ve orta boyutta işletme sahiplerinin sorunları konularından başlayarak kampanyalar düzenleyeceğiz. İlk kampanyamızı en zor durumda olduklarını düşündüğümüz tutsaklar için 5-6 Nisan günlerinde düzenleyeceğiz.
8- Bütün bu çalışmaları ülkeler, yereller düzeyinde de koordineli hale getirecek, kurumların kurduğu kriz masalarının, dayanışma çalışmalarının koordinasyonunu sağlayacağız.
Bu perspektifle Avrupa’da çalışma yürüten tüm kurumları koordinasyonumuza katılmaya, halklarımızı çalışmalarımızı takip etmeye davet ediyoruz.
Unutmayalım ki kapitalizmin telkin ettiği bencillik bizleri ölüme ve otoriter sistemlere davet etmekte, dayanışma ise yaşama ve özgürleşmeye…
Bütün halklarımıza sağlık, cesaret, umut, dayanışma ve örgütlü mücadele diliyoruz.
Anti-Korona Avrupa Koordinasyonu
01 Nisan 2020″

No comments:

Post a Comment